Artist: 
Search: 
Sharam - The One (feat. Daniel Bedingfield) lyrics (Bulgarian translation). | Is there any way that i could stay in your arms ?
, Is there any way that i could stay in your arms...
04:08
video played 541 times
added 7 years ago
by Arkane
Reddit

Sharam - The One (feat. Daniel Bedingfield) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Girl is it not enough that you took my heart
BG: Момиче ли е не е достатъчно, че сте направили сърцето ми

EN: That you took my life, that you took my love
BG: Че сте направили живота ми, че сте направили ми любов

EN: Some kind of boy, some kind of girl, some kind of song around the world
BG: Някакъв вид на момче, някакъв вид на момиче, някаква песен в света

EN: You gave it to me, you gave it away
BG: Ти го даде на мен, да го даде далеч

EN: I wish i was back where i belonged
BG: Иска ми се е обратно, където принадлежи

EN: Some kind of girl, some kind of boy, that you were the one
BG: Някакъв вид на момиче, някакъв вид на момче, че сте били един

EN: If your not the one, i don't know who is
BG: Ако не си един, аз не знам кой е

EN: If your not the one, i don't know who is
BG: Ако не си един, аз не знам кой е

EN: I don't know
BG: Не знам

EN: I don't know
BG: Не знам

EN: I don't know who is
BG: Аз не знам кой е

EN: I don't know
BG: Не знам

EN: I don't know
BG: Не знам

EN: I don't know who is
BG: Аз не знам кой е

EN: Teach me the way to love again
BG: Ме научи начин да обичаш отново

EN: I've fallen away, to be back again
BG: Аз бях паднал далеч, да се върна отново

EN: I've sad the words to make you leave
BG: Аз съм тъжен думите да си тръгнеш

EN: Please forgive me girl and come back to me
BG: Моля прости ми момиче и се върнеш при мен

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay in your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана в ръцете си?

EN: Is there any way that i could stay ïn your arms ?
BG: Има ли някакъв начин, че мога да остана ïn ръцете си?