Artist: 
Search: 
Sharam - She Came Along (feat. Kid Cudi) lyrics (Bulgarian translation). | Strange, how you stopped loving me (loving me)
, How you stopped needing me (needing me)
, When she...
05:58
video played 1,062 times
added 8 years ago
by orynwe
Reddit

Sharam - She Came Along (feat. Kid Cudi) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Strange, how you stopped loving me (loving me)
BG: Странно, как се спря да ме обичаш (любов мен)

EN: How you stopped needing me (needing me)
BG: Как си ме спря, които се нуждаят (за мен, които се нуждаят)

EN: When she came along (along, along)
BG: Когато тя дойде (заедно, заедно)

EN: Strange, you changed like night and day (night and day)
BG: Странно, ти промени като нощ и ден (нощ и ден)

EN: Just up and walked away (walked away)
BG: Просто се и си тръгна (тръгна)

EN: When she came along
BG: Когато тя дойде

EN: Hey, uh, uh, oh baby, baby
BG: Хей, ъ-ъ, ъ-ъ, о, скъпа, скъпа

EN: I was upset and you know you shady
BG: Бях разстроен и знаеш, че сенчести

EN: Blame it on me like I'm fugazy
BG: то вината върху мен сякаш съм fugazy

EN: I put in work and then you got lazy
BG: Сложих в работата и тогава ще имам мързелив

EN: Now you sayin' it's shame on me
BG: Сега казвам, че е срам за мен

EN: You left with a chick with a set of double D's
BG: Остави с мадама с набор от двойно D'и

EN: Why should we separate like Siamese
BG: Защо трябва да отделно като сиамски

EN: Didn't anybody tell you sex better in threes
BG: Не някой ви кажа, секс по-добре в тройката

EN: I can be the reason that you both knock knees
BG: Мога да бъда причината, че и двамата чукам колене

EN: If I tell my homie Zulee he wouldn't knock me
BG: Ако кажа на моите хора Zulee, че няма да ме нокаутира

EN: Try to tell me lies, but you're so sloppy
BG: Опитайте се да ми казват лъжи, но ти си толкова помия

EN: When you leave with your friends, they all jock me
BG: Когато ви оставя с приятелите си, всички те ме атлет

EN: I understand if she know how to please you
BG: Разбирам, ако тя знае как да те моля

EN: I understand if she lovin' and tease You
BG: Разбирам, ако тя любов и ви дразни

EN: In my right mind I should probably leave you
BG: В дясната си мисли аз може би трябва да оставите

EN: Why can't all three of us be peoples
BG: Защо не мога и трите ни се народи

EN: Strange, how you stopped loving me (loving me)
BG: Странно, как се спря да ме обичаш (любов мен)

EN: How you stopped needing me (needing me)
BG: Как си ме спря, които се нуждаят (за мен, които се нуждаят)

EN: When she came along (along, along)
BG: Когато тя дойде (заедно, заедно)

EN: Strange, you changed like night and day (night and day)
BG: Странно, ти промени като нощ и ден (нощ и ден)

EN: Just up and walked away (walked away)
BG: Просто се и си тръгна (тръгна)

EN: When she came along
BG: Когато тя дойде

EN: Yo, please listen
BG: Ей, моля да слушате

EN: Uh, uh, don't dip out baby
BG: Ъ-ъ, ъ-ъ, не натопи на бебето

EN: I can live life fine with two ladies
BG: Мога да живея глоба живот с две дами

EN: Two heads are better than the one God gave me
BG: Две глави са по-добре от един Бог ми даде

EN: And I'm messed up, been stressin' lately
BG: И аз съм объркан, са stressin'напоследък

EN: Please tell me, know you gotta feel how I feel
BG: Моля, кажете ми, знам, че трябва да се чувстват как се чувствам

EN: Imagine us lounging together
BG: Представете си ни заклещени заедно

EN: And I feel you, while you feel her, and she feel me
BG: И аз се чувстваш, докато се чувства, а тя ме да се чувствам

EN: Love triangle, love in all angles
BG: Любовен триъгълник, любов по всички ъгли

EN: If you spend more time, I won't trip or spazz out
BG: Ако прекарвате повече време, аз няма да пътуване или spazz на

EN: 'Long as when we home we freak out
BG: "Да, както когато сме у дома ние се побърквам

EN: And let your friends know exactly what we 'bout
BG: И нека вашите приятели знаят точно какво ще кажеш

EN: More heavy fam, we living our dreams out
BG: По-тежки FAM, ние живеем ей

EN: Sexy, I know you probably think you can be stress-free
BG: Секси, знам че може би смятате, че може да бъде освободен от стрес

EN: Without K.I.D., but you gon' see if you ever left, never get it better
BG: Без дете, но гонят'виж, ако някога ляво, никога няма да е по-добре

EN: You'll miss me
BG: Ще ми липсваш

EN: Ohh baby, ohh baby, just talk to me, just tell me let's work it out
BG: Ох, скъпа, о, скъпа, просто говори с мен, само да ми каже нека да го направим

EN: Hey baby, I need you baby
BG: Хей, скъпа, имам нужда от теб бебе

EN: (both of y'all)
BG: (Както на всички вие)

EN: Baby, I need you baby
BG: Скъпа, имам нужда от теб бебе

EN: (both of y'all)
BG: (Както на всички вие)

EN: I need you baby
BG: Имам нужда от теб бебе

EN: Take my hand, baby girl let's roll
BG: Вземи ръката ми, момиченце нека преобръщане

EN: I can make you feel okay
BG: Мога да ви накара да се чувстват добре

EN: Just take my hand, both of you, I can make you feel okay
BG: Просто вземете ръката ми, и на двама ви, мога да ви накара да се чувстват добре

EN: Okay
BG: Добре

EN: Let's work it out
BG: Нека да го направим

EN: Strange, how you stopped loving me (loving me)
BG: Странно, как се спря да ме обичаш (любов мен)

EN: How you stopped needing me (needing me)
BG: Как си ме спря, които се нуждаят (за мен, които се нуждаят)

EN: When she came along (along, along)
BG: Когато тя дойде (заедно, заедно)

EN: Strange, you changed like night and day (night and day)
BG: Странно, ти промени като нощ и ден (нощ и ден)

EN: Just up and walked away (walked away)
BG: Просто се и си тръгна (тръгна)

EN: When she came along (along, along)
BG: Когато тя дойде (заедно, заедно)

EN: [2x]
BG: [2x]