Artist: 
Search: 
Reddit

Sezen Aksu - Deniz Yıldızı lyrics

Bebeðim, hoþgeldin dünyaya
Sefalar getirdin
Halan kurban olsun sana
Bebeðim, dörtbuçuk yýl önce aðabeyin geldiðinde
Yine hüzün baþlamýþtý böyle bana

Sevincin alýna moruna
Uzanýp yüzümü sürdüm
Körpe bir pembenin
Ak memeden hayatý emen iþtahýna
Sonra üzüldüm düþününce
Dikensiz bir hayat olmaz ki

Bebeðim, oðlum doðduðunda
Ben de çocuktum henüz
Biz beraber büyüdük aslýnda

Ne kadar neþeli bir kýzdým
Yýkýlmamýþtý dünya daha baþýma
Ki çok da yalnýzdým

Zordan geçtik, kordan geçtik
Ana-oðul ve diðer çocuklarým
Doðurduklarým doðurmadýklarým
Yaþadýk hevesle deðer vererek
Ümitsiz de yaþanmaz ki

Bebeðim, iþte hepsi bu kadar
Deniz Yýldýzý'nýn hikayesidir hayat
Ne kadar kurtarýrsan kar, kurtarýrsan kar
Bebeðim, iþte hepsi bu kadar
Deniz yýldýzýnýn hikayesidir hayat
Kaç hayat kurtarýrsan kar

Kaç hayat kurtarýrsan kar