Artist: 
Search: 
Serius Jones - Re-Up lyrics (Bulgarian translation). | Just when I thought I was out they pull me back in
, 
, Yeah, yeah, yeah
, Now I said I wasn’t...
02:33
video played 77 times
added 6 years ago
Reddit

Serius Jones - Re-Up (Bulgarian translation) lyrics

EN: Just when I thought I was out they pull me back in
BG: Точно когато си мислех, че аз бях те ме дръпна обратно в

EN: Yeah, yeah, yeah
BG: да, да, да

EN: Now I said I wasn’t gone back streets side
BG: Вече казах, не съм отишъл улички страна

EN: My bread wasn’t exactly on the guisant
BG: Моят хляб не беше точно на guisant

EN: ..get down ..got my ground on ..
BG: ..получаване...Имам моята земя на...

EN: No .. selling white females..don’t see jail
BG: Не.. Продава бели жени...не виждате затвора

EN: .. .e-mail .. so I retail, spending the details evacuee ..
BG: .. . електронна поща... така че аз дребно, разходите детайли evacuee...

EN: guess I can .. stack two million ...
BG: Предполагам, че мога да... стека два милиона...

EN: Haters get that .. to the ..
BG: Мразя се, че... за...

EN: I dress .. when I move with it
BG: Аз обличам... Когато се движа с него

EN: .. with my homie if you knew with it
BG: .. с моя приятел, ако знаеше с него

EN: ...money and power to the ..
BG: .. .money и властта да...

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: ..work ..stacks to play ..cash away
BG: ..работа...купища да играе...парични далеч

EN: Re-up re –up, re-up re up re up re up
BG: Отново нагоре отново оранжерийният, ре-горе отново до re нагоре отново нагоре

EN: I try to registry .. concentrate on ..
BG: Аз опитвам към регистър... се концентрира върху...

EN: ..got low so now I’m back
BG: ..има ниска, така че сега аз съм назад

EN: Re up re –up, re-up re up re up re up
BG: Отново нагоре re оранжерийният, ре-горе отново до re нагоре отново нагоре

EN: When I’m in town don’t wanna miss that show
BG: Когато съм в града не искате да пропуснете това шоу

EN: Click take a .. trick that ...
BG: Щракнете върху да. трик това...

EN: believe that for sure..we need that more
BG: Вярвам, че със сигурност...имаме нужда от това повече

EN: street out the door
BG: улица на вратата

EN: We touch the law..ak for more
BG: Ние докосване закона...АК за повече

EN: You know the .. knew it all
BG: Вие знаете... знаеше, че всички

EN: Never ..make the .. back like ..
BG: Никога не...направи... назад като...

EN: How much we move than a ..
BG: Колко се движим от...

EN: On the ...psycyhology....priority
BG: На... psycyhology... приоритет

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: ..work ..stacks to play ..cash away
BG: ..работа...купища да играе...парични далеч

EN: Re-up re –up, re-up re up re up re up
BG: Отново нагоре отново оранжерийният, ре-горе отново до re нагоре отново нагоре

EN: I try to registry .. concentrate on ..
BG: Аз опитвам към регистър... се концентрира върху...

EN: ..got low so now I’m back
BG: ..има ниска, така че сега аз съм назад

EN: Re up re –up, re-up re up re up re up
BG: Отново нагоре re оранжерийният, ре-горе отново до re нагоре отново нагоре

EN: Ain’t ..sleeping we are ..you party on the weekend
BG: Не е...Спящата сме...страна на уикенда

EN: We build this ..
BG: Ние изграждаме това...

EN: We break it down and beg it .. gonna hood
BG: Ние го съборят и го моля... ще се капак

EN: You take that ..i wish you would.
BG: Вземаш това...Пожелавам ти да.

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

  • SERIUS JONES LYRICS