Artist: 
Search: 
Selena Gomez & the Scene - Kiss & Tell lyrics (Bulgarian translation). | When you walk, you don't leave tracks.
, When you talk, they don't talk back.
, Believe in every...
03:16
video played 1,552 times
added 7 years ago
Reddit

Selena Gomez & the Scene - Kiss & Tell (Bulgarian translation) lyrics

EN: When you walk, you don't leave tracks.
BG: Когато ходиш, не оставяйте песни.

EN: When you talk, they don't talk back.
BG: Когато говорите, те не възразявам.

EN: Believe in every word you say,
BG: Вярвам във всяка дума, вие казвате,

EN: But they don't know
BG: Но те не знаят

EN: They don't, don't know.
BG: Те не, не знам.

EN: Secrets that you just can't keep.
BG: Тайни, които просто не може да имате.

EN: Promises that you made me.
BG: Обещанията, които сте направили ми.

EN: You twisted it to suit yourself,
BG: Вие усукана, че да отговарят на себе си,

EN: But now i know,
BG: Но сега знам,

EN: I know, i know.
BG: Аз знам, аз знам.

EN: oooo
BG: Oooo

EN: everything that i told you.
BG: всичко, което ви казах.

EN: oooo
BG: Oooo

EN: you just smile and then you,
BG: Вие просто усмивка и след това,

EN: (chorus) ((or however you spell that))
BG: (припев) ((или все пак сте изписали,))

EN: Kiss and tell everything i said,
BG: Целувка и кажа всичко каза,

EN: Stuck inside your little web.
BG: Остана вътре малко уеб.

EN: Everybody wants to know,
BG: Всеки иска да знае,

EN: Yeah
BG: Да

EN: Lips that lie cover your track.
BG: Устните, които лежат покрива си песен.

EN: Sold me out and you just laugh.
BG: Продава ме и вие просто се смея.

EN: Say we're friends until the end,
BG: Казват, че сме приятели до края,

EN: yeah, but you
BG: да, но ти

EN: Don't mean it, don't mean it
BG: Не означава, не означава

EN: You don't mean it, you don't mean it no.
BG: Вие не го мислете, не означава, че няма.

EN: (v. 2)
BG: (ст. 2)

EN: I wish that i could take it back.
BG: Бих искал, че може да го вземе обратно.

EN: You want it all but you can't have that.
BG: Искате всичко, но не може да има това.

EN: People fallin' at your feet,
BG: Хората, fallin' на краката си,

EN: But they don't know,
BG: Но те не знаят,

EN: They don't, don't know.
BG: Те не, не знам.

EN: You're gonna figure out real soon.
BG: Започваш да разбера реално скоро.

EN: The dirty dees will catch up to you.
BG: Мръсни dees ще се изравнят до вас.

EN: It's crumbeling beneath you're feet.
BG: Това е crumbeling под вас си крака.

EN: But you don't know,
BG: Но вие не знаете,

EN: You don't, don't know.
BG: Не, не знам.

EN: oooo,
BG: Oooo,

EN: everything that i told you.
BG: всичко, което ви казах.

EN: oooo,
BG: Oooo,

EN: you just smile and then you,
BG: Вие просто усмивка и след това,

EN: (chorus)
BG: (припев)

EN: oooo,
BG: Oooo,

EN: everything that i told you
BG: всичко, което ти казах

EN: oooo,
BG: Oooo,

EN: everything that i told you
BG: всичко, което ти казах

EN: oooo,
BG: Oooo,

EN: you just smile and then you
BG: Вие просто усмивка и след това

EN: (chorus x2)
BG: (припев x 2)