Artist: 
Search: 
Reddit

Sebnem Ferah - Saatim Çalmadan lyrics

Saatim çalmadan uyandým bugün
Dünkü fýrtýna çoktan dinmiþ
Yaðmur yaðmýþ her yer yýkanmýþ
Vakit kaybetmeden yazmaya baþladým
Bir aðacým ormanda dallý budaklý
Baharý bekler dururum gövdemde adýn yazýlý
Dudaðýmda bir damlan denize döndü
Þiirler yazdým sana okurmusun söyle
Yüreðimde herþeyin koruyup sevdim
Uzanýp ellerimden tutarmýsýn söyle?

Saatim çalmadan uyandým bugün
Dünkü fýrtýna çoktan dinmiþ
Yaðmur yaðmýþ her yer yýkanmýþ
Vakit kaybetmeden yazmaya baþladým
Bir aðacým ormanda dallý budaklý
Suyumu bekler dururum gövdemde adýn yazýlý
Dudaðýmda bir damlan denize döndü
Þiirler yazdým sana okurmusun söyle?
Yüreðimde herþeyin koruyup sevdim
Uzanýp elerimden tutarmýsýn söyle?