Artist: 
Search: 
Sean Garrett - Get It All (feat. Nicki Minaj) lyrics (Bulgarian translation). | {Sean Garrett}
, She said baby...
, {Nicki Minaj}
, I know you love her, but I love you
, 
, {Verse...
04:43
video played 1,694 times
added 7 years ago
Reddit

Sean Garrett - Get It All (feat. Nicki Minaj) (Bulgarian translation) lyrics

EN: {Sean Garrett}
BG: {Шон Гарет}

EN: She said baby...
BG: Тя казва бебето...

EN: {Nicki Minaj}
BG: {Ники Minaj}

EN: I know you love her, but I love you
BG: Знам, че я обичаш, но аз обичам

EN: {Verse 1 S.G}
BG: {Verse 1 S.G}

EN: She caught my face like a Kodak
BG: Тя уловени лицето ми като Кодак

EN: I couldn't shake the weather
BG: Аз не можа да се разклаща времето

EN: Storm had nothing on this chick named Heather
BG: Буря няма нищо на тази красавица, наречен хедър

EN: Damn everytime I seen her, it was just the thought of break up
BG: Заслужавам everytime I виждал, това е само мисълта за прекъсване на

EN: You know niggas and girls how they quit then they make up
BG: Вие знаете, niggas и момичета как те излезете от тогава те съставят

EN: She told me she been in love with me every since we were in 6th grade
BG: Тя ми каза тя е в любовта с мен всеки, тъй като бяхме в 6-и парламентарен клас

EN: Ms. Hills class, I'm just thinking (ahh ohh)
BG: Г-жа Хилс клас, аз съм просто мислене (ААА о)

EN: Mighty funny didn't notice her back then
BG: Могъщите забавни не я забележите тогава

EN: But now her body banging, got me thinkin (ahh ohh)
BG: Но сега разкашквайки си тяло, ме мислене в (ААА о)

EN: I'm just thinkin I'm to quick to fall
BG: Аз съм просто мислене, аз съм за бързо се пада

EN: I wanna hit it but I'm still involved
BG: Искам да я удари, но аз съм все още участва

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: She told me that the girl I'm with don't get it
BG: Тя каза ми, че съм с момичето не разбирам

EN: She wanna show me she can be better girlfriend
BG: Тя иска да покажете ми, тя може да бъде по-добра приятелка

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Shawty said she had so many dreams of her and me, she couldn't sleep
BG: Shawty каза, че е така много мечти от нея и мен, тя не можа да заспиване

EN: She tellin me to come and get it all (get it all)
BG: Тя tellin ми да дойде и да я всичко (Вземете всичко)

EN: She so glad the girlfriend that I use to have didn't wanna treat me right
BG: Тя така радваме приятелка, който съм да не иска да ме лекува надясно

EN: So she told me I can get it all (get it all)
BG: Така тя ми каза да получавам го всичко (Вземете всичко)

EN: Best believe me she gon get it all (get it all)
BG: Най-добър повярвай ми тя gon разбирам разпределянето на всичко (Вземете всичко)

EN: Best believe me she gon get it all (get it all)
BG: Най-добър повярвай ми тя gon разбирам разпределянето на всичко (Вземете всичко)

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: She told me that the girl I'm with don't get it She wanna show me she can be Better girlfriend
BG: Тя ми, че съм с момичето не си го каза тя искаше да покажете ми, тя може да бъде по-добра приятелка

EN: {Verse 2 N.M}
BG: {Verse 2 N.M}

EN: Stop playin man I been hotter than summer school
BG: Спри playin човек I е топъл от лятно училище

EN: Cuz even then I use yo make them mutha fuckas drool
BG: Cuz дори тогава използвам Йо да ги mutha fuckas drool

EN: Been bad since sticky hands
BG: От лепкави ръце е лош

EN: Now all these bitches is Nicki fans
BG: Сега всички тези кучки е Ники вентилатори

EN: I gotta chuckle, excuse the duffle
BG: Iтрябва chuckle, оправдание duffle

EN: I mean my ring so big it just bruise my knuckles
BG: Искам да кажа ми толкова големи, той просто натъртване ми Нъкълс пръстен

EN: And I just heard that you was back on the market
BG: И просто чух, че ви е отново на пазара на

EN: Let me stick shift, ride it, back it up, and then park it
BG: Нека да стик shift, Подкарай го, резервно и след това да го паркирам

EN: You and me, we should be together
BG: Вие и аз, ние трябва да бъде заедно

EN: Cop da matchin Lamborghini Swahili leather
BG: СП da matchin Ламборджини суахили кожа

EN: Now dat dat dat dats black on black
BG: Сега dat dat dat dats черен на черен фон

EN: And if the bitch call ya phone that's a back hand slap
BG: И ако кучка повикването я телефон, е задна ръка slap

EN: Nigga what
BG: Nigga какво

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: She told me that the girl I'm with don't get it
BG: Тя каза ми, че съм с момичето не разбирам

EN: She wanna show me she can be better girlfriend
BG: Тя иска да покажете ми, тя може да бъде по-добра приятелка

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Shawty said she had so many dreams of her and me, she couldn't sleep
BG: Shawty каза, че е така много мечти от нея и мен, тя не можа да заспиване

EN: She tellin me to come and get it all (get it all)
BG: Тя tellin ми да дойде и да я всичко (Вземете всичко)

EN: She so glad the girlfriend that I use to have didn't wanna treat me right
BG: Тя така радваме приятелка, който съм да не иска да ме лекува надясно

EN: So she told me I can get it all (get it all)
BG: Така тя ми каза да получавам го всичко (Вземете всичко)

EN: Best believe me she gon get it all (get it all)
BG: Най-добър повярвай ми тя gon разбирам разпределянето на всичко (Вземете всичко)

EN: Best believe me she gon get it all (get it all)
BG: Най-добър повярвай ми тя gon разбирам разпределянето на всичко (Вземете всичко)

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: She told me that the girl I'm with don't get it
BG: Тя каза ми, че съм с момичето не разбирам

EN: She wanna show me she can be better girlfriend
BG: Тя иска да покажете ми, тя може да бъде по-добра приятелка

EN: {Verse 3 S.G}
BG: {Verse 3 S.G}

EN: She freaky tangerine tone
BG: Тя Шантави мандарина тон

EN: Body belong on the cover of the 2010 swimsuit issue of XI
BG: Тялото принадлежат на корицата на 2010 бански издаване на XI

EN: She told me to don't leave her until I know done got over the whole fever
BG: Тя ми каза да не я остави, докато аз знам Готово, имам над целия треска

EN: And I can't stop
BG: И не мога да спра

EN: Best believe me she gone get it all
BG: Най-добър повярвай ми тя отишъл Вземете всичко

EN: Best believe me she gone get it all
BG: Най-добър повярвай ми тя отишъл Вземете всичко

EN: She said it's just like when you hit a ball
BG: Тя казва, е точно както когато ударите топче

EN: If you gone swing you better get it all
BG: Ако сте отишъл люлка, вие по-добре да я всички

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: She told me that the girl I'm with don't get it
BG: Тя каза ми, че съм с момичето не разбирам

EN: She wanna show me she can be better girlfriend
BG: Тя иска да покажете митя може да бъде по-добра приятелка

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Shawty said she had so many dreams of her and me, she couldn't sleep
BG: Shawty каза, че е така много мечти от нея и мен, тя не можа да заспиване

EN: She tellin me to come and get it all (get it all)
BG: Тя tellin ми да дойде и да я всичко (Вземете всичко)

EN: She so glad the girlfriend that I use to have didn't wanna treat me right
BG: Тя така радваме приятелка, който съм да не иска да ме лекува надясно

EN: So she told me I can get it all (get it all)
BG: Така тя ми каза да получавам го всичко (Вземете всичко)

EN: Best believe me she gon get it all (get it all)
BG: Най-добър повярвай ми тя gon разбирам разпределянето на всичко (Вземете всичко)

EN: Best believe me she gon get it all (get it all)
BG: Най-добър повярвай ми тя gon разбирам разпределянето на всичко (Вземете всичко)

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: She told me that the girl I'm with don't get it
BG: Тя каза ми, че съм с момичето не разбирам

EN: She wanna show me she can be better girlfriend
BG: Тя иска да покажете ми, тя може да бъде по-добра приятелка

EN: {Sean Garrett}
BG: {Шон Гарет}

EN: She said baby...
BG: Тя казва бебето...

EN: {Nicki Minaj}
BG: {Ники Minaj}

EN: I know you love her, but I love you
BG: Знам, че я обичаш, но аз обичам

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Shawty said she had so many dreams of her and me, she couldn't sleep
BG: Shawty каза, че е така много мечти от нея и мен, тя не можа да заспиване

EN: She tellin me to come and get it all (get it all)
BG: Тя tellin ми да дойде и да я всичко (Вземете всичко)

EN: She so glad the girlfriend that I use to have didn't wanna treat me right
BG: Тя така радваме приятелка, който съм да не иска да ме лекува надясно

EN: So she told me I can get it all (get it all)
BG: Така тя ми каза да получавам го всичко (Вземете всичко)

EN: Best believe me she gon get it all (get it all)
BG: Най-добър повярвай ми тя gon разбирам разпределянето на всичко (Вземете всичко)

EN: Best believe me she gon get it all (get it all)
BG: Най-добър повярвай ми тя gon разбирам разпределянето на всичко (Вземете всичко)

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: She told me that the girl I'm with don't get it
BG: Тя каза ми, че съм с момичето не разбирам

EN: She wanna show me she can be better girlfriend
BG: Тя иска да покажете ми, тя може да бъде по-добра приятелка