Artist: 
Search: 
Seal - Kiss From A Rose (From Batman Forever) lyrics (Bulgarian translation). | Ba da ba da da da ah ya ya...
, 
, There used to be a greying tower alone on the sea.
, You became...
03:39
video played 3,783 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Seal - Kiss From A Rose (From Batman Forever) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ba da ba da da da ah ya ya...
BG: Ба ба га га га га ах ти ти ...

EN: There used to be a greying tower alone on the sea.
BG: Няма да се използва едно побеляване кула сама в морето.

EN: You became the light on the dark side of me.
BG: Ти стана светлина върху тъмната страна на мен.

EN: Love remained a drug that's the high and not the pill.
BG: Любовта остана наркотик, който е висок, а не на хапчета.

EN: But did you know,
BG: Но знаете ли,

EN: That when it snows,
BG: Че когато вали сняг,

EN: My eyes become large and,
BG: Очите ми стават големи и,

EN: The light that you shine can be seen.
BG: В светлината, която излъчваш може да се види.

EN: Baby,
BG: Скъпа,

EN: I compare you to a kiss from a rose on the grey.
BG: Аз сравнявам те с целувка от роза, върху сив.

EN: Ooh,
BG: Ооо,

EN: The more I get of you
BG: Колкото повече се от вас

EN: Ooh
BG: О

EN: Stranger it feels, yeah.
BG: Тя се чувства странно, да.

EN: And now that your rose is is in bloom.
BG: И сега когато розата ти е в разцвет.

EN: A light hits the gloom on the grey.
BG: А светлината удря мрака на сивото.

EN: There is so much a man can tell you,
BG: Има толкова много човек да ви кажа,

EN: So much he can say.
BG: Толкова много, че може да се каже.

EN: there's so much inside.
BG: има толкова много неща вътре.

EN: You remain,
BG: Остава,

EN: you.......
BG: ви .......

EN: My power, my pleasure, my pain, baby
BG: Моята сила, моето удоволствие, моята болка, скъпа

EN: To me you're like a growing addiction that I can't deny.. yeah.
BG: За мен ти си като нарастваща пристрастеност, която не може да отрече .. да.

EN: Won't you tell me is that healthy, baby?
BG: Няма ли да ми кажете дали това е здравословно, скъпа?

EN: But did you know,
BG: Но знаете ли,

EN: That when it snows,
BG: Че когато вали сняг,

EN: My eyes become large and the light that you shine can be seen.
BG: Очите ми стават големи и светлината, която излъчваш може да се види.

EN: Baby,
BG: Скъпа,

EN: I compare you to a kiss from a rose on the grey.
BG: Аз сравнявам те с целувка от роза, върху сив.

EN: Been kissed from a rose on the grey.
BG: Целунат от роза, върху сив.

EN: Ooh, the more I get of you
BG: О, толкова повече се от вас

EN: Stranger it feels, yeah
BG: Stranger тя се чувства, да

EN: stranger it feels, yeah.
BG: тя се чувства чужденец, да.

EN: Now that your rose is in bloom.
BG: Сега когато розата ти е в разцвет.

EN: A light hits the gloom on the grey,
BG: А светлината удря мрака над сивия,

EN: I've been kissed by a rose on the grey,
BG: Аз бях целунат от роза, върху сив,

EN: I've been kissed by a rose
BG: Аз бях целунат от роза

EN: Been kissed by a rose on the grey.
BG: Целунат от роза, върху сив.

EN: I've been kissed by a rose on the grey,
BG: Аз бях целунат от роза, върху сив,

EN: And if I should fall, at all
BG: И ако аз трябва да падне, на всички

EN: I've been kissed by a rose
BG: Аз бях целунат от роза

EN: Been kissed by a rose on the grey.
BG: Целунат от роза, върху сив.

EN: There is so much a man can tell you,
BG: Има толкова много човек да ви кажа,

EN: So much he can say.
BG: Толкова много, че може да се каже.

EN: there's so much inside.
BG: има толкова много неща вътре.

EN: You remain
BG: Вие оставате

EN: you.......
BG: ви .......

EN: My power, my pleasure, my pain.
BG: Моята сила, моето удоволствие, моята болка.

EN: To me you're like a growing addiction that I can't deny, yeah
BG: За мен ти си като нарастваща пристрастеност, която не може да отрече, да

EN: Won't you tell me is that healthy, baby.
BG: Няма ли да ми кажете дали това е здравословно, скъпа.

EN: But did you know,
BG: Но знаете ли,

EN: That when it snows,
BG: Че когато вали сняг,

EN: My eyes become large and the light that you shine can be seen.
BG: Очите ми стават големи и светлината, която излъчваш може да се види.

EN: Baby,
BG: Скъпа,

EN: I compare you to a kiss from a rose on the grey.
BG: Аз сравнявам те с целувка от роза, върху сив.

EN: Ooh, the more I get of you
BG: О, толкова повече се от вас

EN: Stranger it feels, yeah
BG: Stranger тя се чувства, да

EN: stranger it feels.
BG: чужденец се чувства.

EN: Now that your rose is in bloom,
BG: Сега когато розата ти е в разцвет,

EN: A light hits the gloom on the grey.
BG: А светлината удря мрака на сивото.

EN: Yes I compare you to a kiss from a rose on the grey
BG: Да, сравнявам те с целувка от роза, върху сив

EN: Ooh, the more I get of you
BG: О, толкова повече се от вас

EN: Stranger it feels, yeah
BG: Stranger тя се чувства, да

EN: stranger it feels. yeah.
BG: чужденец се чувства. да.

EN: And now that your rose is in bloom
BG: И сега когато розата ти е в разцвет

EN: A light hits the gloom on the grey
BG: А светлината удря мрака над сивия

EN: Now that your rose is in bloom,
BG: Сега когато розата ти е в разцвет,

EN: A light hits the gloom on the grey.
BG: А светлината удря мрака на сивото.