Artist: 
Search: 
Scorpions - White Dove (Original Version) lyrics (Bulgarian translation). | A place without a name
, Under a burning sky
, There's no milk and honey here
, In the land of God
,...
04:45
video played 1,362 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Scorpions - White Dove (Original Version) (Bulgarian translation) lyrics

EN: A place without a name
BG: Място без име

EN: Under a burning sky
BG: Под небе

EN: There's no milk and honey here
BG: Няма мляко и мед тук

EN: In the land of God
BG: В земята на Бога

EN: Someone holds a sign
BG: Някой притежава знак

EN: It says we are human, too
BG: Той казва, ние също са хора,

EN: And while the sun goes down
BG: И докато слънцето се скрие

EN: The world goes by
BG: Светът отива

EN: White dove
BG: Бял гълъб

EN: Fly with the wind
BG: Лети с вятъра

EN: Take our hope under your wings
BG: Вземете нашата надежда под крилата си

EN: For the world to know
BG: За да разбере света

EN: That hope will not die
BG: Тази надежда няма да умре

EN: Where the children cry
BG: Когато децата плачат

EN: Waves, big like a house
BG: Вълни, големи като къща

EN: They're stranded on a piece of wood
BG: Те са трудно за парче дърво

EN: To leave it all behind
BG: Да остави всичко зад

EN: To start again
BG: За да започнете отново

EN: But instead of a new life
BG: Но вместо нов живот

EN: All they find is a door that's closed
BG: Всички те намерят е врата, която е затворена

EN: And they keep looking for
BG: И те държа гледам за

EN: A place called hope
BG: Едно място, наречено надежда

EN: White dove
BG: Бял гълъб

EN: Fly with the wind
BG: Лети с вятъра

EN: Take our hope under your wings
BG: Вземете нашата надежда под крилата си

EN: For the world to know
BG: За да разбере света

EN: That hope will not die
BG: Тази надежда няма да умре

EN: Where the children cry
BG: Когато децата плачат

EN: Na na
BG: Na na

EN: Na na na na
BG: Na na na na

EN: Na na na na na na na na
BG: Na na na na na na na na

EN: Na na
BG: Na na

EN: Na na na na
BG: Na na na na

EN: Na na na na na
BG: Na na na na na

EN: Can anyone tell me why (can anyone tell me why)
BG: Може ли някой да ми каже защо (може някой Кажи ми защо)

EN: The children of the world (the children of the world)
BG: Децата на света (децата на света)

EN: Have to pay the price (pay another price)
BG: Трябва да плати цената (заплати друга цена)

EN: And now your telling me
BG: И сега си казвам me

EN: You've seen it all before
BG: Вие сте го виждали преди

EN: I know that's right but still
BG: Аз знам, че е прав, но все още

EN: It breaks my heart
BG: Тя разбива сърцето ми

EN: Well, the golden lamb we sent
BG: Ами златни Агнето изпратихме

EN: Makes us feel better now
BG: Ни кара да чувстваме по-добре сега

EN: But you know it's just a drop
BG: Но вие знаете, това е само капка

EN: In a sea of tears
BG: В море от сълзи

EN: White dove
BG: Бял гълъб

EN: Fly with the wind
BG: Лети с вятъра

EN: Take our hope under your wings
BG: Вземете нашата надежда под крилата си

EN: For the world to know
BG: За да разбере света

EN: That hope will not die
BG: Тази надежда няма да умре

EN: Where the children cry
BG: Когато децата плачат

EN: White dove
BG: Бял гълъб

EN: Fly with the wind
BG: Лети с вятъра

EN: Take our hope under your wings
BG: Вземетенашата надежда под крилата си

EN: For the world to know
BG: За да разбере света

EN: That hope will not die
BG: Тази надежда няма да умре

EN: Where the children cry
BG: Когато децата плачат

EN: Na na
BG: Na na

EN: Na na na na
BG: Na na na na

EN: Na na na na na na na na
BG: Na na na na na na na na

EN: Na na
BG: Na na

EN: Na na na na
BG: Na na na na

EN: Na na na na na
BG: Na na na na na