Artist: 
Search: 
Scooter - The Question Is What Is The Question? lyrics (Bulgarian translation). | How do you do
, Uh huh
, I thought why not
, Na na
, Na na
, Just me and you
, 
, Start the danger
,...
03:57
video played 199 times
added 7 years ago
Reddit

Scooter - The Question Is What Is The Question? (Bulgarian translation) lyrics

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Uh huh
BG: Ами нали

EN: I thought why not
BG: Мислех, че защо да не

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just me and you
BG: Само аз и ти

EN: Start the danger
BG: Старт на опасност

EN: Rearranger
BG: Rearranger

EN: Not so cool
BG: Не е толкова готин

EN: Mercy
BG: Милост

EN: I’m the vapour
BG: Аз съм на парите

EN: On the radar
BG: На радар

EN: Get up on the mic and shout it
BG: Вземете за микрофон и да го викат

EN: Yah
BG: Дий

EN: Move it
BG: Движи се

EN: I spit bricks got the kicks in the mix
BG: Аз плюя тухли получи ритник в сместа

EN: My pricks long out the rigs
BG: Моят тръни метра, на платформи

EN: Party of bricks like Jackie X
BG: Партията на тухли като Джаки X

EN: No diggedy diggedy HP
BG: Не diggedy diggedy HP

EN: I’m the bad boy, roll MC, so sexy
BG: Аз съм лошо момче, търкалят MC, толкова секси

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Uh huh
BG: Ами нали

EN: I thought why not
BG: Мислех, че защо да не

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just me and you and then we can
BG: Само аз и ти и тогава ще можем да

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just like before and you will say
BG: Точно както преди и ще кажа

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Please give me more and you
BG: Моля, дайте ми повече и

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Uh huh
BG: Ами нали

EN: I thought why not
BG: Мислех, че защо да не

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just me and you and then we can
BG: Само аз и ти и тогава ще можем да

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just like before and you will say
BG: Точно както преди и ще кажа

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Please give me more and you
BG: Моля, дайте ми повече и

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Uh huh
BG: Ами нали

EN: I thought why not
BG: Мислех, че защо да не

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just me and you and then we can
BG: Само аз и ти и тогава ще можем да

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just like before and you will say
BG: Точно както преди и ще кажа

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Please give me more and you
BG: Моля, дайте ми повече и

EN: Yes
BG: Да

EN: Jump that beat
BG: Иди, че победи

EN: Jump that beat
BG: Иди, че победи

EN: Wont let you go
BG: Имам навик да те пусна

EN: Me got the flow
BG: Аз имам поток

EN: Mash up the show
BG: Mash на шоуто

EN: Shalak
BG: Shalak

EN: K nami nama
BG: K Нами Nama

EN: Like a hammer
BG: Като чук

EN: A burning candle
BG: Горяща свещ

EN: Fixed up with the spanner
BG: Фиксирани се с гаечен ключ

EN: Move it
BG: Движи се

EN: I slip chips
BG: Аз приплъзване чипове

EN: Rapping in da mix
BG: Рапиране в га микс

EN: Wanna see your tits
BG: Искате ли да видите вашия цици

EN: Spit, kicks
BG: Spit, ритници

EN: For da hits
BG: За га хитове

EN: With the lyrical tricks
BG: С лирична трикове

EN: No diggedy diggedy diggedy, listen
BG: Не diggedy diggedy diggedy, да слушате

EN: Got a late night - early morning mission
BG: Имаш късно вечер - рано сутрин мисия

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Uh huh
BG: Ами нали

EN: I thought why not
BG: Мислех, че защо да не

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just me and you and then we can
BG: Само аз и ти и тогава ще можем да

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just like before and you will say
BG: Точно както преди и ще кажа

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Please give me more and you
BG: Моля, дайте ми повече и

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Uh huh
BG: Ами нали

EN: I thought why not
BG: Мислех, че защо да не

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just me and you and then we can
BG: Само аз и ти и тогава ще можем да

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just like before and you will say
BG: Точно както преди и ще кажа

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Please give me more and you
BG: Моля, дайте ми повече и

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Yeah
BG: Да

EN: Jump that beat
BG: Иди, че победи

EN: Jump that beat
BG: Иди, че победи

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Jump that beat
BG: Иди, че победи

EN: Jump that beat
BG: Иди, че победи

EN: Wonderful bars fat like Michaels arse!
BG: Прекрасна барове мазнини като магаре Майкълс!

EN: This is an announcement: Please refrain from not smoking
BG: Това е изявление: Моля, въздържайте се от не се пуши

EN: The question is
BG: Въпросът е

EN: Hi there
BG: Здравейте

EN: What is the question?
BG: Какъв е въпросът?

EN: Yeah
BG: Да

EN: Here we go
BG: Хайде

EN: Alright
BG: Добре

EN: Big up the crew
BG: Big се на екипажа

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Uh huh
BG: Ами нали

EN: I thought why not
BG: Мислех, че защо да не

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just me and you and then we can
BG: Само аз и ти и тогава ще можем да

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just like before and you will say
BG: Точно както преди и ще кажа

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Please give me more and you
BG: Моля, дайте ми повече и

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Uh huh
BG: Ами нали

EN: I thought why not
BG: Мислех, че защо да не

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just me and you and then we can
BG: Само аз и ти и тогава ще можем да

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Just like before and you will say
BG: Точно както преди и ще кажа

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Na na
BG: Na NA

EN: Please give me more and you
BG: Моля, дайте ми повече и

EN: How do you do
BG: Как го правиш

EN: Can I have a light please?
BG: Мога ли да има светлина, моля?