Artist: 
Search: 
Scooter - Endless Summer lyrics (Bulgarian translation). | Party people!!!!!!!!
, The sky has changed. Can you smell the sun?
, It's time, for the most...
03:25
video played 292 times
added 7 years ago
Reddit

Scooter - Endless Summer (Bulgarian translation) lyrics

EN: Party people!!!!!!!!
BG: Народна партия!!!

EN: The sky has changed. Can you smell the sun?
BG: Небето се е променила. Може да ви миризма слънцето?

EN: It's time, for the most exciting season!!
BG: Това е време, за най-вълнуващите сезон!

EN: It's time, for summer...an Endless Summer!!!!
BG: Това е време, за лято едно безкрайно лято!!!

EN: Here we go again!
BG: Тук ние отивам пак!

EN: Alright!
BG: Добре!

EN: Clap your hands!
BG: Плеснем с ръце!

EN: Yeah!!......YES!
BG: Да!!......Да!

EN: Check this!!
BG: Вижте това!

EN: Come on!
BG: Хайде!

EN: Move to the baseline...jump, jump!
BG: Преместване на базовата линия... скок, скок!

EN: Move to the baseline...jump, jump!
BG: Преместване на базовата линия... скок, скок!

EN: Move to the baseline...jump, jump!
BG: Преместване на базовата линия... скок, скок!

EN: Come on!... Endless Summer
BG: Хайде!... Безкраен лято

EN: Can you feel it!!?
BG: Усещате ли я!?

EN: Love is in the air!!
BG: Любовта е във въздуха!

EN: Party people!
BG: Народна партия!

EN: Ravers!!!
BG: Ravers!!!

EN: Come follow me, come follow me, come follow me this sunny day-ay!
BG: Елате, Следвайте ме, дойде след мен, Елате, Следвайте ме този слънчев ден-ay!

EN: Come follow me, come follow me, come follow me this sunny day!
BG: Елате, Следвайте ме, дойде след мен, Елате, Следвайте ме този слънчев ден!

EN: Come follow me, come follow me, come follow me this sunny day...
BG: Елате, Следвайте ме, дойде след мен, Елате, Следвайте ме този слънчев ден...

EN: All the people on the beach, start raving this way!
BG: Всички хора на плажа, започват по този начин на себе си!

EN: Endless Summer
BG: Безкраен лято

EN: Love is in the air!!
BG: Любовта е във въздуха!

EN: Party people!
BG: Народна партия!

EN: Come on!
BG: Хайде!

EN: Love is in the air!
BG: Любовта е във въздуха!

EN: Generation of the future!...See YA!!!
BG: Поколението на бъдещето!...До скоро!!!