Artist: 
Search: 
Scooter - Back in the U.K. lyrics (Bulgarian translation). | Welcome posse!!!
, We're kickin' up!
, Once again, we have the plan,
, Driving you wild, as good as...
03:33
video played 282 times
added 7 years ago
Reddit

Scooter - Back in the U.K. (Bulgarian translation) lyrics

EN: Welcome posse!!!
BG: Добре дошли posse!!!

EN: We're kickin' up!
BG: Ние сме kickin'!

EN: Once again, we have the plan,
BG: Още веднъж ние имаме план,

EN: Driving you wild, as good as we can!
BG: Шофиране ви диви, толкова добър, колкото ние можем!

EN: Don't stop us now, we're gonna make you move,
BG: Не ни спре сега, ще ви премести,

EN: Raving outside to the passionate groove...
BG: Бушуващ извън до страстен канала...

EN: So I wanna check the microphone, I wanna check the microphone, I wanna check! I wanna check!
BG: Така че аз искам да се провери на микрофона, аз искам да се провери на микрофона, аз искам да проверите! Искам да се провери!

EN: The Rick, the Ferris, and MC H.P... Scooter! Back in the UK!
BG: Рик, Ферис и MC К.С... Скутер! Обратно във Великобритания!

EN: Yesss!!!
BG: Да!!!

EN: Come on!!!
BG: Хайде!!!

EN: Somewhere in England, banging the bass!
BG: Някъде в Англия, чука на бас!

EN: Join our trip, to this weird place!
BG: Присъединете се към нашето пътуване, на това странно място!

EN: Back to nature, where we can be...faster and harder, louder and free!
BG: Назад към природата, където можем да бъдем...-бързо и по-трудно, силно и безплатно!

EN: So I wanna check the microphone, I wanna check the microphone, I wanna check! I wanna check!
BG: Така че аз искам да се провери на микрофона, аз искам да се провери на микрофона, аз искам да проверите! Искам да се провери!

EN: The Rick, the Ferris, and MC H.P...Scooter! Back in the UK!
BG: Рик, Ферис и MC К.С...Скутер! Обратно във Великобритания!

EN: BASS!!!
BG: БАС!!!

EN: We started in 1994!
BG: Ние стартира през 1994 г.!

EN: In 1996, we're still on the case!
BG: През 1996 г. ние сме все още по този случай!

EN: Hold tight crew!!!
BG: Задръжте здраво екипажа!!!

EN: Together...no one can stop us now!!!
BG: Заедно... никой не може да ни спре сега!!!

EN: So I wanna check the microphone, I wanna check the microphone, I wanna check! I wanna check!
BG: Така че аз искам да се провери на микрофона, аз искам да се провери на микрофона, аз искам да проверите! Искам да се провери!

EN: The birds, the trees, the clouds, the sea ...the Rick, The Ferris, and MC H.P!!
BG: Птиците, дърветата, облаците, морето.. .the Рик, Ферис и МС Петър!