Artist: 
Search: 
Saviour Machine - Jesus Christ (Live) lyrics (Bulgarian translation). | You are the essence of a life that needs to pray
, You are the shadow of a man that bleeds away
,...
08:23
video played 269 times
added 8 years ago
Reddit

Saviour Machine - Jesus Christ (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: You are the essence of a life that needs to pray
BG: Вие сте същността на живота, който трябва да се молим

EN: You are the shadow of a man that bleeds away
BG: Вие сте сянката на един човек, който кърви далеч

EN: You are the hopes and fears that bind us to return
BG: Вие сте надеждите и страховете, които се свързват ни да се върне

EN: You are the shattered dream that frightens us to burn
BG: Вие сте разби мечтата, която плаши ни да запишете

EN: Jesus Christ, vengeance is mine
BG: Исус Христос Отмъщението е мое

EN: Jesus Christ, leave them behind
BG: Исус Христос изостави ги

EN: Jesus Christ, vengeance is mine
BG: Исус Христос Отмъщението е мое

EN: Jesus Christ, please, leave them to die
BG: Исус Христос Моля, Оставете ги да умират

EN: You are the reason for the wars that plague the land
BG: Вие сте причината за войните, които измъчват земята

EN: You are the symbol for the cause in which they stand
BG: Вие сте символ за каузата, в която те са валидни

EN: You are the one who sits there watching as they die
BG: Вие сте този, който седи там гледат като те умират

EN: You are the Son of man that listens as they cry
BG: Вие сте син на човек, който слуша и те вика

EN: Jesus Christ, vengeance is mine
BG: Исус Христос Отмъщението е мое

EN: Jesus Christ, leave them behind
BG: Исус Христос изостави ги

EN: Jesus Christ, vengeance is mine
BG: Исус Христос Отмъщението е мое

EN: Jesus Christ, please, leave them to die
BG: Исус Христос Моля, Оставете ги да умират

EN: Are you the man who said to turn the other cheek?
BG: Вие сте човекът, който казва, че до другата буза?

EN: Are you the one for this appears to be the weak?
BG: Има ли за това изглежда да е слаб?

EN: Are you to lift us from this spent found rebirth?
BG: Се да ни издигне от това прекарал намират прераждането?

EN: Are you to take us from this stench that fills the earth?
BG: Има ли да ни вземат от тази смрад, която запълва земята?

EN: Jesus Christ, vengeance is mine
BG: Исус Христос Отмъщението е мое

EN: Jesus Christ, leave them behind
BG: Исус Христос изостави ги

EN: Jesus Christ, vengeance mine
BG: Исус Христос отмъщение мина

EN: Jesus Christ, please, leave them to die
BG: Исус Христос Моля, Оставете ги да умират

EN: Bring them to life
BG: Привеждането им към живота

EN: Without hate, without pain
BG: Без омраза, без болка

EN: Without suffering insane
BG: Без страдание луд

EN: Without death, without fire
BG: Без смърт, без огън

EN: Without lies that feed the liar
BG: Без лъжи, които захранват лъжец

EN: Without war, without games
BG: Без война, без игри

EN: Without fear to take the blame
BG: Без страх да поема вината

EN: Without fame, without power
BG: Без слава, без електричество

EN: Without drugs that heal the coward
BG: Без лекарства, които лекуват страхливец

EN: Without violence, without rape
BG: Без насилие, без изнасилване

EN: Without sickness, without plagues
BG: Без болест, без язви

EN: Without judgment, without crime
BG: Без съдебно решение безпрестъпление

EN: Without hope, without time
BG: Без надежда, без време

EN: Without two, and without three
BG: Без две и без три

EN: Without torture over belief
BG: Без мъчения над вярата

EN: Bring us love
BG: Ни донесе любов

EN: Let us see
BG: Нека да видим

EN: Set us free
BG: Ни освободи