Artist: 
Search: 
Sasho Roman - Цвете Мое lyrics (Italian translation). | Ще ме видиш в нечия сълза,
, паднала в горчива тишина!
,...
04:24
video played 948 times
added 8 years ago
Reddit

Sasho Roman - Цвете Мое (Italian translation) lyrics

BG: Ще ме видиш в нечия сълза,
IT: Mi vedrete in una lacrima,

BG: паднала в горчива тишина!
IT: caduto in un silenzio amaro.

BG: Ще ме чуеш в нечий тъжен глас
IT: Si sente da me con una voce triste

BG: като стон в песен от угаснал смях.
IT: come un gemito nella canzone dall'estinto ridendo.

BG: В капки дъжд ще ме сбираш,
IT: Sotto la pioggia di gocce saranno appeso fuori,

BG: жадно ще ме отпиваш
IT: sete Bevimi

BG: и без дъх ще очакваш нощта!
IT: e senza il respiro si aspettano la notte!

BG: Светлина ще докоснеш,
IT: Tocco leggero,

BG: слънчев лъч ще откъснеш,
IT: Sunbeam taglierà,

BG: като хляб на бездомник ме раздай!
IT: come il pane su un senzatetto colpirmi!

BG: Припeв:
IT: Pripev:

BG: Добър вечер, скитнице!
IT: Skitnice, buona sera!

BG: Добър вечер, мила моя!
IT: Buona sera, mia cara!

BG: Прегърни ме, блуднице,
IT: Abbracciami, puttana,

BG: целуни ме от неволя!
IT: Baciami fuori dai guai!

BG: Със треперещи ръце
IT: Con tremore mani

BG: милвам днес косите твои!
IT: accarezzano i capelli oggi!

BG: Добър вечер, цвете мое! Цвете мое!
IT: Buona sera, mio fiore! Il mio fiore!

BG: Ще откриеш купища лъжи
IT: Si trovano cumuli di bugie

BG: в две бразди под моите очи!
IT: nelle due tacche nei miei occhi!

BG: Ще ти липсват и сълзите ми,
IT: Mancherà loro e le mie lacrime

BG: в чужда скръб мене ли ще утешиш?
IT: nel dolore altrui sarà confortarmi?

BG: В капки дъжд ще ме сбираш,
IT: Sotto la pioggia di gocce saranno appeso fuori,

BG: жадно ще ме отпиваш
IT: sete Bevimi

BG: и без дъх ще очакваш нощта!
IT: e senza il respiro si aspettano la notte!

BG: Светлина ще докоснеш,
IT: Tocco leggero,

BG: слънчев лъч ще откъснеш,
IT: Sunbeam taglierà,

BG: като хляб на бездомник ме раздай!
IT: come il pane su un senzatetto colpirmi!

BG: Припев:
IT: Coro: