Artist: 
Search: 
Sash! - Move Mania (feat. Shannon) lyrics (Bulgarian translation). | Movin', movin', movin', movin')
, 
, We are livin' in a Move Mania, movin' people that's what we...
03:45
video played 1,088 times
added 6 years ago
by Hydroo
Reddit

Sash! - Move Mania (feat. Shannon) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Movin', movin', movin', movin')
BG: Попадения, попадения, попадения, попадения)

EN: We are livin' in a Move Mania, movin' people that's what we are.
BG: Ние живея в преместване мания, попадения хора това е това, което сме.

EN: I'm Movin' through fields of devotions,
BG: Аз съм Movin' чрез полета на молитви,

EN: If you meet me there you will know what I feel.
BG: Ако ме срещнете там вие ще знаете какво чувствам.

EN: Don't be afraid to get lost this time,
BG: Не се страхувайте да се загубиш този път,

EN: You got to relax and be fulfilled.
BG: Можете ли да се отпуснете и да бъдат изпълнени.

EN: Chorus
BG: Припев

EN: We are livin' in a Move Mania, movin' people that's what we are.
BG: Ние живея в преместване мания, попадения хора това е това, което сме.

EN: We are livin' in a Move Mania, movin' people that's what we are.
BG: Ние живея в преместване мания, попадения хора това е това, което сме.

EN: (Movin'!)
BG: (Попадения!)

EN: We are livin' in a Move Mania, movin' people that's what we are.
BG: Ние живея в преместване мания, попадения хора това е това, което сме.

EN: We are livin' in a Move Mania, movin' people that's what we are.
BG: Ние живея в преместване мания, попадения хора това е това, което сме.

EN: (Yeah, yeah!)
BG: (да, да!)

EN: I do mind if you keep it under control,
BG: Аз се интересуваме, ако сте я държи под контрол,

EN: 'Cos you've got to give me what I really need.
BG: "Защото вие трябва да ми даде това, което наистина трябва.

EN: If I'm gonna make my way through this confusion,
BG: Ако аз ще направя моя начин чрез това объркване,

EN: You've got to be out there willing to please.
BG: Вие трябва да бъде там, готови да се моля.

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Keep movin' and moving and moving and moving, don't stop!
BG: Съхранявайте попадения и преместване и преместване и преместването, не спирайте!

EN: Movin' and moving and moving and moving, don't stop!
BG: Напред и преместване и преместване и преместване, не спирайте!

EN: Movin' and moving and moving and moving
BG: Напред и преместване и преместване и преместване

EN: Keep movin' and movin' and movin' and movin' and
BG: Напред запази и попадения и попадения и попадения и

EN: (Yeah, yeah, yeah, yeah!)
BG: (да, да, да, да!)

EN: Chorus
BG: Припев

EN: We are livin' in a Move Mania, movin' people that's what we are.
BG: Ние живея в преместване мания, попадения хора това е това, което сме.

EN: We are livin' in a Move Mania, movin' people that's what we are.
BG: Ние живея в преместване мания, попадения хора това е това, което сме.

EN: We are livin' in a Move Mania, movin' people that's what we are.
BG: Ние живея в преместване мания, попадения хора това е това, което сме.

EN: (Moving...)
BG: (Преместване...)