Artist: 
Search: 
Sarah McLachlan - Loving You Is Easy lyrics (Bulgarian translation). | Loving you is easy, loving you is wondrous and pure
, I shout it from the roof tops
, How long must...
03:10
video played 760 times
added 7 years ago
by musika
Reddit

Sarah McLachlan - Loving You Is Easy (Bulgarian translation) lyrics

EN: Loving you is easy, loving you is wondrous and pure
BG: Обичам е лесно, те обичам е чудно и чист

EN: I shout it from the roof tops
BG: Аз го вика от покривите

EN: How long must I wait till I see your smile
BG: Колко дълго трябва да изчакате, докато те видя усмивката

EN: Might of been the moonlight
BG: Може би на била на лунна светлина

EN: Caught up in the sparkle in your eyes
BG: В блясък в очите си

EN: So we gotta know I should go slow
BG: Така че ние трябва да знаем трябва да върви бавно

EN: But its not in me to wait
BG: Но не в мен да чака

EN: Cause I’m alive I’m on fire
BG: Защото аз съм жив, аз съм на огъня

EN: Shine like a star burst into the sky
BG: Свети като звезда взрив в небето

EN: Oh the fiery of desire
BG: О огнена на желанието

EN: You burn so bright electrify
BG: Можете да запишете толкова ярко наелектризирам

EN: You line me up you take me higher
BG: Линия ме ти Заведи ме висше

EN: I've been down a long road
BG: Аз съм бил определяне на дълъг път

EN: I've become a stranger to myself
BG: Аз бях стане непознат на себе си

EN: Digging in my heals and hoping time
BG: В копаене ми лекува и надявайки се на време

EN: Might be kinder if I waited out
BG: Може да е детски, ако чаках

EN: Nothing came from wondering
BG: Нищо не излезе от чудех

EN: I've became so small and insecure
BG: Аз съм става толкова малки и несигурни

EN: Didn't know the cost of all I lost
BG: Не знам цената на всички загубих

EN: Until I finally fresh and new
BG: Докато аз накрая свежи и нови

EN: (Again with you)
BG: (Отново с вас)

EN: I’m on fire
BG: Аз съм на огъня

EN: Shine like a star burst into the sky
BG: Свети като звезда взрив в небето

EN: Oh the fiery of desire
BG: О огнена на желанието

EN: You burn so bright electrify
BG: Можете да запишете толкова ярко наелектризирам

EN: You line me up you take me higher
BG: Линия ме ти Заведи ме висше

EN: (whooooooooo)
BG: (whooooooooo)

EN: Loving you is easy
BG: Лесно е да те обичам

EN: Loving you is wondrous and pure
BG: Обичам е чудно и чист

EN: I shout it from the roof tops
BG: Аз го вика от покривите

EN: How long must I wait till I see your smile
BG: Колко дълго трябва да изчакате, докато те видя усмивката