Artist: 
Search: 
Sarah Brightman - A Question Of Honour lyrics (Bulgarian translation). | Ebbene? ... nandr lontana,
, Come va leco della pia camana,
, L'fra la neve bianca
, L'fra le nubi...
05:52
video played 6,839 times
added 8 years ago
by nestor
Reddit

Sarah Brightman - A Question Of Honour (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ebbene? ... nandr lontana,
BG: Ebbene? ... nandr lontana,

EN: Come va leco della pia camana,
BG: Хайде VA Leco дела Pia camana,

EN: L'fra la neve bianca
BG: L'FRA ла Неве Бианка

EN: L'fra le nubi dor
BG: L'FRA ле nubi дор

EN: L'dov la speranza, la speranza
BG: L'Dov ла Speranza, La Speranza

EN: Il rimpianto, il rimpianto, e il dolor!
BG: Il rimpianto, ще rimpianto, д болка ще!

EN: Well? I will go far,
BG: Е? Аз ще отида далеч,

EN: As the echo of the devout bell goes,
BG: Като отзвук от благочестиви звънец отива,

EN: Here, between the snow white woman;
BG: Тук, между снежно бяла жена;

EN: Here, between clouds of or;
BG: Тук, между облаци или;

EN: Here, dov it is the hope, the hope
BG: Тук Dov тя е надеждата, надеждата

EN: The regret, the regret, and the dolor!
BG: В съжаление, съжалявам, и печал!

EN: Ebbene? ... nandr lontana,
BG: Ebbene? ... nandr lontana,

EN: L'dov la speranza, la speranza
BG: L'Dov ла Speranza, La Speranza

EN: Il rimpianto
BG: Il rimpianto

EN: Sola e lontana!
BG: Sola д lontana!

EN: Well? n I will go far,
BG: Е? н ще стигнеш далеч,

EN: Here, dov it is the hope, the hope
BG: Тук Dov тя е надеждата, надеждата

EN: The regret
BG: В съжаление

EN: Single and far!
BG: Едно и досега!

EN: Two men collide
BG: Двама мъже се сблъскват

EN: When two men collide, when two men collide
BG: Когато двамата мъже се сблъскват, когато двама мъже се сблъскват

EN: Its a question of honour
BG: Неговата въпрос на чест

EN: Two men collide
BG: Двама мъже се сблъскват

EN: When two men collide, when two men collide
BG: Когато двамата мъже се сблъскват, когато двама мъже се сблъскват

EN: Its a question of honour
BG: Неговата въпрос на чест

EN: Two men collide
BG: Двама мъже се сблъскват

EN: When two men collide, when two men collide
BG: Когато двамата мъже се сблъскват, когато двама мъже се сблъскват

EN: If you win or you lose, its a question of honour
BG: Ако спечелите или загубите, това е въпрос на чест

EN: And the way that you choose, its a question of honour
BG: Начинът, по който сте избрали, това е въпрос на чест

EN: I cant tell whats wrong or right
BG: Не мога да кажа какво грешно или правилно

EN: If black is white or day is night
BG: Ако черното е бяло или денят е нощ

EN: But I know when two men collide
BG: Но аз знам, когато двама мъже се сблъскват

EN: Its a question of honour
BG: Неговата въпрос на чест

EN: If you win or you lose, its a question of honour
BG: Ако спечелите или загубите, това е въпрос на чест

EN: And the way that you choose, its a question of honour
BG: Начинът, по който сте избрали, това е въпрос на чест

EN: If you win or you lose, its a question of honour
BG: Ако спечелите или загубите, това е въпрос на чест

EN: And the way that you choose, its a question of honour
BG: Начинът, по който сте избрали, това е въпрос на чест

EN: I cant tell whats wrong or right
BG: Не мога да кажа какво грешно или правилно

EN: If black is white or day is night
BG: Ако черното е бяло или денят е нощ

EN: I know when two men collide
BG: Знам, че когато двама мъже се сблъскват

EN: Its a question of honour
BG: Неговата въпрос на чест

EN: Ebbene? ... nandr lontana,
BG: Ebbene? ... nandr lontana,

EN: Come leco della pia campana,
BG: Хайде Leco Campana дела Пия,

EN: L'fra la neve bianca
BG: L'FRA ла Неве Бианка

EN: L'fra le nubi dor
BG: L'FRA ле nubi дор

EN: Nandr, nandr sola e lontana!
BG: Nandr, nandr Sola д lontana!

EN: E fra le nubi dor!
BG: E FRA ле nubi дор!

EN: Well? n I will go far,
BG: Е? н ще стигнеш далеч,

EN: Like the echo of the devout bell,
BG: Като отзвук от благочестиви камбана,

EN: Here, between the snow white woman;
BG: Тук, между снежно бяла жена;

EN: Here, between clouds of or;
BG: Тук, между облаци или;

EN: N I will go, n I will go single and far!
BG: NI ще отида, н аз ще отида единствено и досега!

EN: And between clouds of or!
BG: А между облаците или!