Artist: 
Search: 
Sara Bareilles - King Of Anything lyrics (Bulgarian translation). | Oh (oh oh oh)
, Oh (oh oh oh)
, Oh (oh oh oh)
, Oh (oh oh oh)
, 
, Keep drinkin' coffee
, Stare me...
03:23
video played 1,175 times
added 6 years ago
Reddit

Sara Bareilles - King Of Anything (Bulgarian translation) lyrics

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Keep drinkin' coffee
BG: Държа пия ' кафе

EN: Stare me down across the table
BG: Ме гледат надолу в таблицата

EN: While I look outside
BG: Докато аз гледам извън

EN: So many things I'd say if only I were able
BG: Толкова много неща бих казал ако само аз бях в състояние

EN: But I just keep quiet
BG: Но аз просто мълчи

EN: And count the cars that pass by
BG: И броят на автомобилите, които преминават от

EN: You've got opinions, man
BG: Имаш мнение, човече

EN: We're all entitled to 'em
BG: Всички ние имаме право да ги

EN: But I never asked
BG: Но никога не

EN: So let me thank you for time
BG: Така че Позволете ми да ви благодаря за времето

EN: And try to not waste any more of mine
BG: И се опитайте да не губете повече на мина

EN: Get out of here fast
BG: Се измъкнем от тук бързо

EN: I hate to break it to you babe
BG: Аз мразя да се раздели с вас маце

EN: But I'm not drowning
BG: Но аз не съм удавяне

EN: There's no one here to save
BG: Няма никой тук, за да спаси

EN: Who cares if you disagree
BG: На кой му пука, ако не сте съгласни

EN: You are not me
BG: Вие не сте ме

EN: Who made you king of anything
BG: Кой ви е направил цар на всичко

EN: So you dare tell me who to be
BG: Така ли посмял да ми кажете кой да бъде

EN: Who died
BG: Кой умира

EN: And made you king of anything
BG: И прави ви крал на всичко

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: You sound so innocent
BG: Звучиш толкова невинни

EN: All full of good intent
BG: Всички пълни с добри намерения

EN: You swear you know best
BG: Можете Кълна знаете най-добре

EN: But you expect me to
BG: Но ти ме очаква

EN: Jump up on board with you
BG: Скочи на борда с вас

EN: Ride off into your dellusional sunset
BG: Вози разстояние в залеза си dellusional

EN: I'm not the one who's lost
BG: Аз не съм този, който е загубил

EN: With no direction oh
BG: Без посока о

EN: But you won't ever see
BG: Но никога няма да видите

EN: You're so busy makin' maps
BG: Вие сте толкова зает, изкара карти

EN: With my name on them in all caps
BG: С моето име на тях във всички капачки

EN: You got the talkin' down just not the listening
BG: Имаш ли говориш надолу не само на слушане

EN: And who cares if you disagree
BG: И кой му пука, ако не сте съгласни

EN: You are not me
BG: Вие не сте ме

EN: Who made you king of anything
BG: Кой ви е направил цар на всичко

EN: So you dare tell me who to be
BG: Така ли посмял да ми кажете кой да бъде

EN: Who died
BG: Кой умира

EN: And made you king of anything
BG: И прави ви крал на всичко

EN: All my life
BG: През целия си живот

EN: I've tried
BG: Аз се опитах

EN: To make everybody happy while I
BG: Да направите всички щастливи докато аз

EN: Just hurt
BG: Просто боли

EN: And hide
BG: И Скрий

EN: Waitin' for someone to tell me it's my turn
BG: Чакашнякой да каже ми е мой ред

EN: To decide
BG: Да се реши

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Oh (oh oh oh)
BG: О (о о о)

EN: Who cares if you disagree
BG: На кой му пука, ако не сте съгласни

EN: You are not me
BG: Вие не сте ме

EN: Who made you king of anything
BG: Кой ви е направил цар на всичко

EN: So you dare tell me who to be
BG: Така ли посмял да ми кажете кой да бъде

EN: Who died
BG: Кой умира

EN: And made you king of anything
BG: И прави ви крал на всичко

EN: Who cares if you disagree
BG: На кой му пука, ако не сте съгласни

EN: You are not me
BG: Вие не сте ме

EN: Who made you king of anything
BG: Кой ви е направил цар на всичко

EN: So you dare tell me who to be
BG: Така ли посмял да ми кажете кой да бъде

EN: Who died
BG: Кой умира

EN: And made you king of anything
BG: И прави ви крал на всичко

EN: Let me hold your crown, babe
BG: Да ме държат си корона, маце

EN: Oh oh
BG: О о

EN: Ah
BG: Ах