Artist: 
Search: 
Santana - Cry Baby Cry (feat. Sean Paul & Joss Stone) lyrics (Bulgarian translation). | Verse 1
, Going back to the memories
, Reminiscing ‘bout you and me
, Thinking how it used to be
,...
03:53
video played 4,621 times
added 9 years ago
Reddit

Santana - Cry Baby Cry (feat. Sean Paul & Joss Stone) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Verse 1
BG: Стих 1

EN: Going back to the memories
BG: Да се ​​върнем на спомените

EN: Reminiscing ‘bout you and me
BG: Спомените ще кажеш ти и аз

EN: Thinking how it used to be
BG: Мисля си как тя да се използва

EN: It’s plain and clear I treated you bad
BG: Това е прост и ясен аз ви третират зле

EN: But girl you know that I care
BG: Но момичето, което знаем, че не ми пука

EN: Every relation(ship) have wear and tear..
BG: Всяка връзка (кораб) има износване ..

EN: Just draw near girl and try to hear and listen what my heart says.
BG: Просто се приближава момиче и се опитват да чуят и да слушате това, което сърцето ми казва.

EN: Many days and many nights
BG: Много дни и много нощи

EN: Many heartbreaks…..many fights
BG: Много heartbreaks ... .. много битки

EN: Many wrongs but so many rights
BG: Много грешки, но толкова много права

EN: So girl don’t let this love die
BG: Така че момиче не позволявай тази любов да умре

EN: Never meant to ‘cause you no pain,
BG: Никога не съм искал да ти причини никаква болка,

EN: Girl I never meant to treat you lame.
BG: Момичето никога не съм искал за лечение ви куца.

EN: Gimme one more chance rewind come back again.
BG: Дай ми още един шанс да се връщат отново назад.

EN: Don’t let this love die.
BG: Не позволявай тази любов да умре.

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: Just Cry Baby Cry
BG: Просто Cry Cry Baby

EN: (Don’t cry no more)
BG: (Не плачи повече)

EN: Cause every tear that flows falls into the ocean
BG: Защото всяка сълза, която тече, пада в океана

EN: And rises to the sky
BG: И се вдига в небето

EN: And then the rain will come
BG: И тогава дъждът ще дойде

EN: Right before the sun shines…
BG: Точно преди слънцето да блести ...

EN: Verse 2
BG: Стих 2

EN: Can you feel me reaching out to you girl, can you hear my open thoughts
BG: Можеш ли да ме да се чувствам като достига до теб, момиче, можеш ли да чуеш откритите ми мисли

EN: Never want (to) disrespect you girl don’t let this come break us apart.
BG: Никога не искате (до) неуважение сте момиче, не позволявай това идват ни раздели.

EN: ‘Cause I know I would die without you, my girl can you hear my broken heart.
BG: Защото знам, че ще умра без теб, моето момиче, можеш ли да чуеш разбитото ми сърце.

EN: It’s calling out to the good times that we had back at the start.
BG: Това е вика с добрите времена, които имахме в началото.

EN: Baby… (Don’t call me baby…)
BG: Скъпа ... (Не ме наричат ​​бебе ...)

EN: You know I need you in my life daily. (You know you played me…)
BG: Знаеш, че имате нужда в живота си всеки ден. (Знаеш, че ме изигра ...)

EN: I was a player but now your love changed me. (Dead wrong…)
BG: Аз бях един играч, но сега любовта ти ме промени. (Dead погрешно ...)

EN: I’m going crazy (I’m gone)….Never thought losing you would be so hard
BG: Аз ще съм луд (аз съм отишъл) .... Никога не мислех, загуба ще е толкова трудно

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: It’s your turn to cry baby cry
BG: Той е ваш ред да плачем, плачем бебе

EN: (Don’t cry no more)
BG: (Не плачи повече)

EN: Cause every tear that flows falls into the ocean
BG: Защото всяка сълза, която тече, пада в океана

EN: And rises to the sky
BG: И се вдига в небето

EN: And then the rain will come
BG: И тогава дъждът ще дойде

EN: Right before the sun shines…
BG: Точно преди слънцето да блести ...

EN: (Tag)
BG: (Tag)

EN: So let go
BG: Така че нека отиде

EN: And move on
BG: И да

EN: What we were
BG: Това, което бяха

EN: Is now undone
BG: Сега е отменено

EN: My tears have all dried
BG: Сълзите ми са всички сушени

EN: It’s your turn now to cry…
BG: Това е ваш ред сега, за да плача ...

EN: Bridge
BG: Мост

EN: You’re losing your love and your trust for me girl
BG: Ти губиш любовта и доверието си за мен момиче

EN: And you know, I would go to the ends of the world.
BG: И знаеш ли, аз ще отида до краищата на света.

EN: If you wanted…Just like we started.
BG: Ако искаш ... Точно като сме започнали.

EN: Girl ‘cause I don’t want to fight no more.
BG: Защото, момиче,'Аз не искам да се боря повече.

EN: Make it like it was before.
BG: Направете го като е било преди.