Artist: 
Search: 
Sammy Adams - Blow Up lyrics (Bulgarian translation). | I've been workin' all night, man 
, What's a young kid gotta do to blow up 
, This life's becoming...
02:56
video played 569 times
added 6 years ago
Reddit

Sammy Adams - Blow Up (Bulgarian translation) lyrics

EN: I've been workin' all night, man
BG: Аз съм бил работиш всички нощ, мъж

EN: What's a young kid gotta do to blow up
BG: Какво е млад дете трябва ли да удар

EN: This life's becoming somethin' I can't stand
BG: Този живот става somethin' не готовност

EN: Tell those people go home I don't wanna grow up
BG: Кажете на хората прибера вкъщи, не искаме да растат

EN: I drank too much again last night, damn
BG: Аз Изпил адски много отново снощи,

EN: Woke up with a hangover time to roll up
BG: Събудих с махмурлук време за разгъване

EN: Been workin' so hard can't they understand,
BG: Е работиш толкова усилено не те разбират,

EN: So many kids like me, we just wanna blow up, blow up, blow up, blow up,
BG: Толкова много деца като мен, ние просто искаме взриви, взриви, взриви, взриви,

EN: Blow up, blow up
BG: Взриви, взриви

EN: Yeah, we just wanna blow up
BG: Да Ние просто искаме взриви

EN: I just wanna prove a teacher wrong
BG: Аз просто искаме докаже учител грешен

EN: Tell them that my own degree didn't help me write a song
BG: Им кажете, че моята собствена степен не Помогни ми да напише песен

EN: Only payin' attention of the girl with the thong, and the skirt so short
BG: Само payin' вниманието на Момичето с ремък и толкова кратък кожа

EN: It's like she barely has a lawn
BG: То е като едва има устройствата

EN: And uh, sick of hearin' bout my alcohol abuses and makin' up extravagent
BG: И Ами, болни от hearin' този ми алкохол злоупотреби и makin' на extravagent

EN: Excuses, they're useless
BG: Извинения, те са безполезни

EN: So deuces to the classroom, welcome to your dreams that made you without a
BG: Така deuces в класната стая, добре дошли на вашите мечти, които ви без

EN: Major, homie, welcome to the team
BG: Майор, homie, дошли на екипа

EN: I've been workin' all night, man
BG: Аз съм бил работиш всички нощ, мъж

EN: What's a young kid gotta do to blow up
BG: Какво е млад дете трябва ли да удар

EN: This life's becoming somethin' I can't stand
BG: Този живот става somethin' не готовност

EN: Tell those people go home I don't wanna grow up
BG: Кажете на хората прибера вкъщи, не искаме да растат

EN: I drank too much again last night, damn
BG: Аз Изпил адски много отново снощи,

EN: Woke up with a hangover time to roll up
BG: Събудих с махмурлук време за разгъване

EN: Been workin' so hard can't they understand,
BG: Е работиш толкова усилено не те разбират,

EN: So many kids like me, we just wanna blow up, blow up, blow up, blow up,
BG: Толкова много деца като мен, ние просто искаме взриви, взриви, взриви, взриви,

EN: Blow up, blow up
BG: Взриви, взриви

EN: Yeah, we just wanna blow up
BG: Да Ние просто искаме взриви

EN: Waking up, weights become a trend
BG: Събужда, теглата стане тенденция

EN: I roll over in the morning, random girl up in my bed
BG: I преобръщане на сутринта, случайни момиче в моя леглото

EN: And I swear she was a cutie, she was lookin' like a ten
BG: И кълна се, тя е cutie, тя еlookin' като десет

EN: But the proof is in the puddin I was obviously there
BG: Но доказателството е в puddin, аз бях очевидно там

EN: Obviously put it on a rich girl's dad
BG: Очевидно поставяне на богата момиче татко

EN: Just tryna make money like a rich girl dad
BG: Просто tryna правят пари като татко богата момиче

EN: So deuces to the school life, fucking with a game
BG: Така deuces на училище живот, шибан с игра

EN: What made ya without a major, homie, look what I became
BG: Това, което я прави без големи, homie, изглежда I става

EN: I've been workin' all night, man
BG: Аз съм бил работиш всички нощ, мъж

EN: What's a young kid gotta do to blow up
BG: Какво е млад дете трябва ли да удар

EN: This life's becoming somethin' I can't stand
BG: Този живот става somethin' не готовност

EN: Tell those people go home I don't wanna grow up
BG: Кажете на хората прибера вкъщи, не искаме да растат

EN: I drank too much again last night, damn
BG: Аз Изпил адски много отново снощи,

EN: Woke up with a hangover time to roll up
BG: Събудих с махмурлук време за разгъване

EN: Been workin' so hard can't they understand,
BG: Е работиш толкова усилено не те разбират,

EN: So many kids like me, we just wanna blow up, blow up, blow up, blow up,
BG: Толкова много деца като мен, ние просто искаме взриви, взриви, взриви, взриви,

EN: Blow up, blow up
BG: Взриви, взриви

EN: Yeah, we just wanna blow up, blow up, blow up, blow up, blow up, blow up
BG: Да Ние просто искаме взриви, взриви, взриви, взриви, взриви, взриви

EN: Yeah we just wanna blow up
BG: Да Ние просто искаме взриви

EN: I've been workin' all night, man
BG: Аз съм бил работиш всички нощ, мъж

EN: What's a young kid gotta do to blow up
BG: Какво е млад дете трябва ли да удар

EN: This life's becoming somethin' I can't stand
BG: Този живот става somethin' не готовност

EN: Tell those people go home I don't wanna grow up
BG: Кажете на хората прибера вкъщи, не искаме да растат

EN: I drank too much again last night, damn
BG: Аз Изпил адски много отново снощи,

EN: Woke up with a hangover time to roll up
BG: Събудих с махмурлук време за разгъване

EN: Been workin' so hard can't they understand,
BG: Е работиш толкова усилено не те разбират,

EN: So many kids like me, we just wanna blow up, blow up, blow up, blow up,
BG: Толкова много деца като мен, ние просто искаме взриви, взриви, взриви, взриви,

EN: Blow up, blow up
BG: Взриви, взриви

EN: Yeah, we just wanna blow up
BG: Да Ние просто искаме взриви