Artist: 
Search: 
 - Sala La Baby lyrics (Bulgarian translation). | Shala La Baby O Shala La Baby
, Baby Baby Shala La Shala La
, Shala La Baby O Shala La Baby O
,...
05:14
video played 229 times
added 7 years ago
Reddit

Sala La Baby (Bulgarian translation) lyrics

BG: Shala La Baby O Shala La Baby
BG: Таньо La бебе О Таньо ла бебе

BG: Baby Baby Shala La Shala La
BG: Бебе бебе Валентин La Таньо ла

BG: Shala La Baby O Shala La Baby O
BG: Таньо La бебе О Таньо La бебе О

BG: Shala La Baby O Shala La
BG: Таньо La бебе О Таньо ла

BG: Aayejo Sapno Mein Baar Baar
BG: Aayejo Sapno Mein Baar Baar

BG: Hai Mere Dil Ko Aitbaar
BG: Хай Mere Dil Ko Aitbaar

BG: Aayejo Sapno Mein Baar Baar
BG: Aayejo Sapno Mein Baar Baar

BG: Hai Mere Dil Ko Aitbaar
BG: Хай Mere Dil Ko Aitbaar

BG: Aayega Ek Din Woh Mera Yaar
BG: Aayega Ek Din Woh Мера Yaar

BG: Aayega Ek Din Woh Mera Yaar
BG: Aayega Ek Din Woh Мера Yaar

BG: Main Uski Ho Jaaongi
BG: Основната Uski хо Jaaongi

BG: Pyaar Mein Uske Kho Jaaongi
BG: Pyaar Mein Uske Kho Jaaongi

BG: Mein Uski Hojaaongi
BG: Mein Uski Hojaaongi

BG: Pyaar Mein Uski Kho Jaaongi
BG: Pyaar Mein Uski Kho Jaaongi

BG: Shala La Baby O Shala La Baby O
BG: Таньо La бебе О Таньо La бебе О

BG: Shala La Baby O Shala La
BG: Таньо La бебе О Таньо ла

BG: Aayejo Sapno Mein Baar Baar
BG: Aayejo Sapno Mein Baar Baar

BG: Hai Mere Dil Ko Aitbaar
BG: Хай Mere Dil Ko Aitbaar

BG: Aayejo Sapno Mein Baar Baar
BG: Aayejo Sapno Mein Baar Baar

BG: Hai Mere Dil Ko Aitbaar
BG: Хай Mere Dil Ko Aitbaar

BG: Aayega Ek Din Woh Mera Yaar
BG: Aayega Ek Din Woh Мера Yaar

BG: Aayega Ek Din Woh Mera Yaar
BG: Aayega Ek Din Woh Мера Yaar

BG: Main Uska Ho Jaaonga
BG: Основната Uska хо Jaaonga

BG: Pyaar Mein Uske Kho Jaaonga
BG: Pyaar Mein Uske Kho Jaaonga

BG: Mein Uske Hojaaonga
BG: Mein Uske Hojaaonga

BG: Pyaar Mein Uske Kho Jaaonga
BG: Pyaar Mein Uske Kho Jaaonga

BG: Shala La Baby O Shala La Baby O
BG: Таньо La бебе О Таньо La бебе О

BG: Shala La Baby O Shala La
BG: Таньо La бебе О Таньо ла

BG: Aankhon Se Neende Churata Hai
BG: Aankhon Se Neende Churata Хай

BG: Sari Sari Raat Jagata Hai
BG: Sari Sari Raat Jagata Хай

BG: Betabiyon Ko Badata Hai
BG: Betabiyon Ko Badata Хай

BG: Mujhko Bada Tadpata Hai
BG: Mujhko Йорданка Tadpata Хай

BG: Duniya Se Begana Hai
BG: Duniya Se Begana Хай

BG: Mujhko Use Samjhana Hai
BG: Mujhko употреба Краси Хай

BG: Dil Uska Deewana Hai
BG: Dil Uska Hai лудост

BG: Ishq Hai Kya Ab Jana Hai
BG: Ishq Хай Веселин Ab Яна Хай

BG: Uspe Karoonga Main Jaanisar
BG: Основни Jaanisar Uspe Karoonga

BG: Hai Mere Dil Ko Aitbaar
BG: Хай Mere Dil Ko Aitbaar

BG: Uspe Karoonga Main Jaanisar
BG: Основни Jaanisar Uspe Karoonga

BG: Hai Mere Dil Ko Aitbaar
BG: Хай Mere Dil Ko Aitbaar

BG: Aayega Ek Din Woh Mera Yaar
BG: Aayega Ek Din Woh Мера Yaar

BG: Aayega Ek Din Woh Mera Yaar
BG: Aayega Ek Din Woh Мера Yaar

BG: Main Uski Hojaaongi
BG: Основни Uski Hojaaongi

BG: Pyaar Mein Uski Kho Jaaongi
BG: Pyaar Mein Uski Kho Jaaongi

BG: Main Uski Hojaaongi
BG: Основни Uski Hojaaongi

BG: Pyaar Mein Uski Kho Jaaongi
BG: Pyaar Mein Uski Kho Jaaongi

BG: Shala La Baby O Shala La Baby O
BG: Таньо La бебе О Таньо La бебе О

BG: Shala La Baby O Shala La
BG: Таньо La бебе О Таньо ла

BG: Mujhko Jiski Talaash Hai
BG: Mujhko Jiski Talaash Хай

BG: Usko Nahin Ehsaas Hai
BG: Usko Nahin Ehsaas Хай

BG: Woh Mere Kitne Paas Hai
BG: Woh Мер Kitne Paas Хай

BG: Mere Liye Woh Khaas Hai
BG: Самият Liye Woh Khaas Хай

BG: Mujhsa Kahin Nahin Payega
BG: Mujhsa Kahin Nahin Payega

BG: Itna Mujhe Tadpayega
BG: Itna Mujhe Tadpayega

BG: Saath Mein Jab Woh Aayega
BG: Saath Mein Jab Woh Aayega

BG: Wapas Phir Nahi Jayega
BG: Wapas Phir Nahi Jayega

BG: Cheena Hai Usne Mera Karaar
BG: Cheena Хай Usne Мера Karaar

BG: Hai Mere Dil Ko Aitbaar
BG: Хай Mere Dil Ko Aitbaar

BG: Cheena Hai Usne Mera Karaar
BG: Cheena Хай Usne Мера Karaar

BG: Hai Mere Dil Ko Aitbaar
BG: Хай Mere Dil Ko Aitbaar

BG: Aayega Ek Din Woh Mera Yaar
BG: Aayega Ek Din Woh Мера Yaar

BG: Aayega Ek Din Woh Mera Yaar
BG: Aayega Ek Din Woh Мера Yaar

BG: Main Uski Hojaaongi
BG: Основни Uski Hojaaongi

BG: Pyaar Mein Uska Kho Jaaonga
BG: Pyaar Mein Uska Kho Jaaonga

BG: Main Uski Hojaaongi
BG: Основни Uski Hojaaongi

BG: Pyaar Mein Uski Kho Jaaongi
BG: Pyaar Mein Uski Kho Jaaongi

BG: Shala La Baby O Shala La Baby O
BG: Таньо La бебе О Таньо La бебе О

BG: Shala La Baby O Shala La
BG: Таньо La бебе О Таньо ла

BG: Shala La Baby O Shala La Baby O
BG: Таньо La бебе О Таньо La бебе О

BG: Shala La Baby O Shala La
BG: Таньо La бебе О Таньо ла

BG: Shala La Baby O Shala La Baby O
BG: Таньо La бебе О Таньо La бебе О

BG: Shala La Baby O Shala La
BG: Таньо La бебе О Таньо ла

BG: Shala La Baby O Shala La Baby O
BG: Таньо La бебе О Таньо La бебе О

BG: Shala La Baby O Shala La
BG: Таньо La бебе О Таньо ла