Artist: 
Search: 
Sade - Love Is Found lyrics (Bulgarian translation). | I know my eyes already like you
, Baby you, I know that love, love is found
, Love is found.
, 
, I...
04:07
video played 3,690 times
added 7 years ago
Reddit

Sade - Love Is Found (Bulgarian translation) lyrics

EN: I know my eyes already like you
BG: Аз знам очите ми вече като вас

EN: Baby you, I know that love, love is found
BG: Бебешки вие, аз знам, че любовта, е намерен любов

EN: Love is found.
BG: Любовта е намерен.

EN: I cut the radio on, I know there won't be long
BG: Рязани радио в, аз знам, няма да бъде дълъг

EN: I can hear you baby, I can feel your sound
BG: Мога да ви чуват бебе, мога да се чувствам на звученето ви

EN: I put thing closer now, now like I feel the sound
BG: Сложих нещо по-близо сега, сега като чувствам звука

EN: I know my eyes already like you
BG: Аз знам очите ми вече като вас

EN: Baby you, I know that love, love is found
BG: Бебешки вие, аз знам, че любовта, е намерен любов

EN: Love is found
BG: Любовта е намерен

EN: Oh, my heart go ba-boom-boom-boom, ba-boom-boom-boom
BG: О сърцето ми отида ба бум бум бум, Ба бум бум бум

EN: My heart go ba-boom-boom-boom ba-boom-boom-boom
BG: Сърцето ми отида ба бум бум бум ба-бум-бум-бум

EN: I know my eyes already like you
BG: Аз знам очите ми вече като вас

EN: Baby you, I know that love, love is found
BG: Бебешки вие, аз знам, че любовта, е намерен любов

EN: Love is found.
BG: Любовта е намерен.

EN: Oh, my heart go ba-boom-boom-boom, ba-boom-boom-boom
BG: О сърцето ми отида ба бум бум бум, Ба бум бум бум

EN: My heart go ba-boom-boom-boom ba-boom-boom-boom
BG: Сърцето ми отида ба бум бум бум ба-бум-бум-бум

EN: I know my eyes already like you
BG: Аз знам очите ми вече като вас

EN: Baby you, I know that love, love is found
BG: Бебешки вие, аз знам, че любовта, е намерен любов

EN: Love is found.
BG: Любовта е намерен.