Artist: 
Search: 
SWV - Co-Sign lyrics (Bulgarian translation). | Baby I'm ready, Baby I'm ready
, 
, [Verse 1]
, I used to..think I would never find the one,
, who...
03:49
video played 364 times
added 6 years ago
Reddit

SWV - Co-Sign (Bulgarian translation) lyrics

EN: Baby I'm ready, Baby I'm ready
BG: Скъпа, аз съм готов, скъпа, аз съм готов

EN: [Verse 1]
BG: [Стих 1]

EN: I used to..think I would never find the one,
BG: Аз се използва за...Мисля, че аз никога няма да намери едно,

EN: who will know how to love me, boy this is something.
BG: кой ще знае как да ме обичаш, момче това е нещо.

EN: To hear your voice-mail, It make me wanna call and re-play-
BG: За да чувате гласовата си поща, тя ме карат да искам да се обадя и за игра-

EN: the way that you talk yeah, boy you speaking my language
BG: начина, по който да говорите да, момчето ти говорят моя език

EN: (I hear you saying..)
BG: (Чувам ви казва..)

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Love will be right here, (I hear you saying)
BG: Любовта ще бъде тук, (чувам ви казва)

EN: I will dry your tears
BG: Аз ще сухо сълзите ти

EN: Ready for a Wifey and Kids. (I hear you saying)
BG: Готови ли сте за Wifey и деца. (Чувам ви казва)

EN: Never had nothing like this, Ooooohh
BG: Никога не съм имал нищо като този, Ooooohh

EN: Baby, If you ask me for my Love
BG: Бебе, ако ме питате за любовта ми

EN: Then I will gladly give it up (Ooh)
BG: Тогава аз с удоволствие ще го откаже (о)

EN: Baby I co-sign, co-sign, co-sign
BG: Бебе едновременното знак, едновременното знак, едновременното знак

EN: For your Lovin' I..
BG: За вашия Lovin ' аз...

EN: Co-sign, co-sign, baby I'm ready
BG: Съподписване, съподписване, бебе аз съм готов

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: When I'm with you, there is no place I'd rather be
BG: Когато съм с теб, няма място бих предпочел да

EN: Boy this is not me, don't stop what your doin' (yeah)
BG: Момче това не е мен, не спре какво си правиш "(yes)

EN: When you come around I don't know how to behave
BG: Когато дойде аз не знам как да се държат

EN: I get so open, from all the words you spoken
BG: Получавам толкова отворен, от всички думи ви говори

EN: (I hear you saying..)
BG: (Чувам ви казва..)

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Love will be right here, (I hear you saying)
BG: Любовта ще бъде тук, (чувам ви казва)

EN: I will dry your tears
BG: Аз ще сухо сълзите ти

EN: Ready for a Wifey and Kids. (I hear you saying)
BG: Готови ли сте за Wifey и деца. (Чувам ви казва)

EN: Never had nothing like this, Ooooohh
BG: Никога не съм имал нищо като този, Ooooohh

EN: Baby, If you ask me for my Love
BG: Бебе, ако ме питате за любовта ми

EN: Then I will gladly give it up (Ooh)
BG: Тогава аз с удоволствие ще го откаже (о)

EN: Baby I co-sign, co-sign, co-sign
BG: Бебе едновременното знак, едновременното знак, едновременното знак

EN: For your Lovin' I..
BG: За вашия Lovin ' аз...

EN: Co-sign, co-sign, baby I'm ready
BG: Съподписване, съподписване, бебе аз съм готов

EN: Baby! baby I'm ready
BG: Бебе! скъпа, аз съм готов

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: I'll sign your name across my heart, ohh what I'll do
BG: Аз ще подпишете името си в моето сърце, о какво ще правя

EN: to making love with you boy
BG: за вземане на любов с теб момче

EN: And I don't care how long it takes, cause I know that..
BG: И не ми пука колко време е необходимо, защото знамтова...

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Love will be right here, (I hear you saying)
BG: Любовта ще бъде тук, (чувам ви казва)

EN: I will dry your tears
BG: Аз ще сухо сълзите ти

EN: Ready for a Wifey and Kids. (I hear you saying)
BG: Готови ли сте за Wifey и деца. (Чувам ви казва)

EN: Never had nothing like this, heey
BG: Никога не съм имал нищо като този, heey

EN: Baby, If you ask me for my Love
BG: Бебе, ако ме питате за любовта ми

EN: Then I will gladly give it up
BG: Тогава с удоволствие ще го откаже

EN: Baby I co-sign, co-sign, co-sign
BG: Бебе едновременното знак, едновременното знак, едновременното знак

EN: For your Lovin' I..
BG: За вашия Lovin ' аз...

EN: Co-sign, co-sign, baby I'm ready
BG: Съподписване, съподписване, бебе аз съм готов