Artist: 
Search: 
Rumuneca & Enchev - Shatrata lyrics (Chinese translation). | Румънеца:
, Хайде малко да говорим за история!
, Тази...
03:25
video played 438 times
added 8 years ago
Reddit

Rumuneca & Enchev - Shatrata (Chinese translation) lyrics

BG: Румънеца:
ZH: Rum″neca:

BG: Хайде малко да говорим за история!
ZH: 少谈历史来吧 !

BG: Тази тема снощи мацката отвори я.
ZH: 此主题昨晚 mackata 打开它。

BG: Как аз вместо за гърдите да я хвана,
ZH: 我如何的胸部,捉住它,而不是

BG: тъй стана дума за величие на хана.
ZH: 因为汉娜的崇高。

BG: Владимир Расате `де са ти очите?
ZH: 弗拉基米尔 · 保加利亚 ' 德是你的眼睛吗?

BG: Стига гледа тая мацка във гърдите.
ZH: 只要看到胸部旧吉他。

BG: Панталонът, Балдуиновата кула.
ZH: Pantalon″t,鲍德温的塔。

BG: Леле! Колко чифта гащи е обула?
ZH: Lelle !Obula 多少条短裤?

BG: Енчев:
ZH: Enchev:

BG: Момиче, виж как пред теб съм се разголил,
ZH: 女孩,看看你如何我 razgolil,

BG: така и Никифор пред Крум не се е молил.
ZH: 和 Nikephoros,格伦已不承认两个。

BG: Прави се на тежка, а е лека.
ZH: 它很重,而且轻。

BG: Долу с прическа като Аспарух преди 13 века.
ZH: 与作为杰瑞在 13 世纪之前的发型一样。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Аспарух във шатра-та, ша-трата, шатра-та,
ZH: 这是一 šatra-长沙-种,šatra,在杰瑞

BG: моли се на Тангра-та, Тан-грата.
ZH: 莫莉是巨型-谭-受欢迎。

BG: Пагане да махне риз-ката-ка-ката,
ZH: 消除 riz 表演型-表演型 Ka Pagane

BG: за да видят гър-ци-ци ци-ците.
ZH: 若要查看 g″r-s-s s-s。

BG: Румънеца:
ZH: Rum″neca:

BG: Трети курс - историчка,
ZH: 第三次率-历史学家,

BG: ходиш ли на козметичка?
ZH: 去美容师吗?

BG: За тая работа, моля се, да си самичка.
ZH: 这项工作,请到 samička。

BG: Аз съм Ивайло цар,
ZH: 我是王介南

BG: имам страшен чар,
ZH: 我有极大的魅力,

BG: но когато гледам в теб
ZH: 但当我看着你

BG: все едно, че съм свинар.
ZH: 虽然我svinar。

BG: Енчев:
ZH: Enchev:

BG: Нали си чела какво е ставало при Ахелой?
ZH: 呵呵,什么是其 čela Acheloos?

BG: Ще бъде същото, без сръбска музика и бой!
ZH: 将没有塞尔维亚音乐和男孩一样 !

BG: Ела!
ZH: 埃拉 !

BG: Около късмета си недей да бягаш!
ZH: 关于 nedej 请去什么 !

BG: Прабългарко, ела във мойта шатра да си лягяш!
ZH: Prab″lgarko,mojta šatra,lâgâš 在埃拉 !

BG: Аспарух...
ZH: 杰瑞...

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Аспарух във шатра-та, ша-трата, шатра-та,
ZH: 这是一 šatra-长沙-种,šatra,在杰瑞

BG: моли се на Тангра-та, Тан-грата.
ZH: 莫莉是巨型-谭-受欢迎。

BG: Пагане да махне риз-ката-ка-ката,
ZH: 消除 riz 表演型-表演型 Ka Pagane

BG: за да видят гър-ци-ци ци-ците.
ZH: 若要查看 g″r-s-s s-s。

BG: Румънеца:
ZH: Rum″neca:

BG: Хайде пусни ме да мина метър!
ZH: 矿井米我决定吧 !

BG: Днес да стана цар, като Асен и Петър.
ZH: 今天,成为一个国王、 Asen 和彼得。

BG: Не просто секс, момиче, това е поход.
ZH: 不只是性别、 女孩,这是圣战。

BG: Аз ще съм Крум, ти ще си Върбишки проход.
ZH: 我是迈克,你普利斯卡。

BG: Дай да прочетем и урока за Шишман,
ZH: 给读取和吸取的教训

BG: на нощтна лампа, през глава завити под юрган.
ZH: noŝtna 灯,曲线在被子下一章。

BG: Сега ако ще ми се правиш на софианка,
ZH: 现在,如果我做 sofianka,

BG: дишай под вода, като славянка.
ZH: 在水中呼吸作为一座山。

BG: Енчев:
ZH: Enchev:

BG: Не трябваше да махаш синята си прашка,
ZH: 没有,他的索具,mahaš 蓝色

BG: отдолу се показа конската опашка.
ZH: 下面显示 konskata 队列。

BG: Обличай се и ходи да учиш по история,
ZH: Obličaj 和走,研究历史,

BG: да видиш какви мъже е имало във Фанагория.
ZH: 看什么男子已在 Phanagoria 中。

BG: Припев: (х2)
ZH: 合唱: (/)

BG: Аспарух във шатра-та, ша-трата, шатра-та,
ZH: 这是一 šatra-长沙-种,šatra,在杰瑞

BG: моли се на Тан-грата, Тан-грата.
ZH: 莫莉是谭谭的城市地区,城市地区。

BG: Пагане да махне риз-ката-ка-ката,
ZH: 消除 riz 表演型-表演型 Ka Pagane

BG: за да видят гър-ци-ци ци-ците.
ZH: 若要查看 g″r-s-s s-s。