Artist: 
Search: 
Reddit

Ruhi Su - Kazak Abdal lyrics

Eþeði saldým çayýra
Otlayýp karnýn doyura
Gördüðü düþü hayýra
Yoranýn da avradýný...

Münkir münafýðýn soyu
Yýktý harab etti köyü
Mezarýna bir tas suyu
Dökenin de avradýný

Derince kazýn kuyusunu
Ýnim inim inlesin
Kefen dikmeye iðnesin
Verenin de avradýný...

Daðdan tahta getirenin
Iskatýna oturanýn
Talkýnýný bitirenin
Ýmanýn da avradýný

Gammaz ile madrabazýn
Malý vardýr da yemezin
Ýkisin meyyit namazýn
Kýlanýn da avradýný

Kazak Abdal söz söyledi
Cümle halký dahl'eyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranýn da avradýný...