Artist: 
Search: 
Reddit

Ruhi Su - Her Kime Kim Dervişlik Bağışlana lyrics

Her kime kim derviþlik baðýþlana
Kalpý gide pak ola gümüþlene

Nefsinden misk ile amber tüte
Budaðýndan il ü þar yemiþlene

Yapraðý dertli için derman ola

Gölgesinden çok kademler iþlene

Aþkýn gözü yaþý hem göl ola
Ayaðýndan saz bitip kamýþlana

Cümle þair dost bahçesi bülbülü
Yunus Emre arada dürraçlana