Artist: 
Search: 
Reddit

Ruhi Su - Hasan Dağı lyrics

Hasan daðý Hasan daðý
Eðil eðil, eðil bir bak
Sýkýyor zincir bileði
Jandarmada din iman yok

Gidiyor kalktý göçümüz
Gülmez, aðlamaz içimiz

Ýnsan olmaktý suçumuz
Hasan Daðý, insan olmak

Koçhisar üstünden bora
Gülek bir karanlýk dere
Sýradaðlar sýra sýra
Çukurova ana toprak