Artist: 
Search: 
Reddit

Ruhi Su - Ali Nur Semahı lyrics

Ali nurdur Ali nur
Muhammed nur, Ali nur

Bunca yýldýr, bunca yýl
Muhammed nur, Ali nur

Uyanýr mý halkýmýz
Böyle dur ha böyle dur

Ey bacýlar, bacýlar
Yetmez mi bu acýlar

Derdi veren derman vermez
Beklemeyin bacýlar