Artist: 
Search: 
Reddit

Ruhi Su - Ak Kolların Sala Sala Yürüyen lyrics

Ak ellerin sala sala yürüyen
Nasýl getireyim seni ele ben
Ben þahin olsam da sen bir balaban
Alsam cýrnaðýma çýksam yola ben

Ýlinizde yok muyudu kadýlar
Ak ellerin altýn tasta yudular

Seni ban güvel ördek dediler
Onun için dolanýrým göle ben

Hemene de Karacoðlan hemene
Çanlý kervan indirmiþim Yemen'e
Sevdi isem ben yarimi kime ne
Nettim ola þu koðlaþan ele ben