Artist: 
Search: 
Reddit

Ruhi Su - Aşık Sana Bir Sözüm Var lyrics

Aþýk sana bir sözüm var, bu arþ nenin üstündedir
Hikmetine akýl ermez, bu arþ kürsün üstündedir

Kamil sana bir sözüm var, bu kürs nenin üstündedir
Hikmetine akýl ermez, bu kürs levhin üstündedir

Derviþ sana bir sözüm var, levih nenin üstündedir
Hikmetine akýl ermez, levih gökler üstündedir

Kamil sana bir sözüm var, yerler nenin üstündedir
Hikmetine akýl ermez, yerler öküz üstündedir

Derviþ sana bir sözüm var, öküz nenin üstündedir
Hikmetine akýl ermez, öküz balýk üstündedir

Aþýk sana bir sözüm var, balýk nenin üstündedir
Hikmetine akýl ermez, balýk suyun üstündedir

Aþýk sana bir sözüm var, su da nenin üstündedir
Hikmetine akýl ermez, su rüzgarýn üstündedir

Yüzünü Hürmüz'e tutmuþ, kuyruðun firenge atmýþ
Yeri götren sarý öküz, yüz on dört bin yaþýndadýr

Kabe'yi belinde tutmuþ, aðzýný Hürmüz'e açmýþ
Kuyruðun karnýna atmýþ, maðrib maþrýk baþýndadýr

Gözlerin ýrmayýp bakar, silkinse dünyayý yýkar
Þundan hayli elem çeker, bir sinecek baþýndadýr

Gönü var daðlardan kalýn, tüketmez mahluklar yaðýn
Kuvvetlidir þöyle yeðin, sanki on dört yaþýndadýr

Titreyiþi zelzeledir, boynuzlarý velveledir
On iki ayaðý vardýr, her biri bir kösededir

Aþýk Yunus söyler bunu, ne güzel yaratmýþ Gani
Çifte koþayýdým onu, hikmet onun iþindedir