Artist: 
Search: 
Roxette - Soul Deep lyrics (Bulgarian translation). | save a prayer for a sinner and a saint,
, my baby's coming back.
, say a prayer, hide hide away
,...
03:54
video played 1,251 times
added 8 years ago
by viel07
Reddit

Roxette - Soul Deep (Bulgarian translation) lyrics

EN: save a prayer for a sinner and a saint,
BG: Освен молитва за грешник и светец,

EN: my baby's coming back.
BG: бебето ми се връща.

EN: say a prayer, hide hide away
BG: каза една молитва, Скрий прикривам

EN: yea baby's coming back.
BG: на бебето да се върне.

EN: hey hey hey,
BG: Хей Хей Хей,

EN: ain't gonna trouble his wandering mind,
BG: няма да неприятности си скитащ ум,

EN: gonna take on the time
BG: ще взема за времето

EN: to find out if my love is
BG: за да разберете дали любовта ми е

EN: soul deep - spinning the heart round a wire.
BG: душата дълбоко - предене сърцето кръг тел.

EN: soul deep - a heavenly wave.
BG: душата дълбоко - небесни вълна.

EN: soul deep - heating the heart like a fire,
BG: душата дълбоко - парно сърцето като пожар,

EN: soul deep is taking my breath away-ay-ay.
BG: душата дълбоко е като моя дъх далеч-Ай-Ай.

EN: save a tear till the curtain will fall,
BG: запишете сълза, докато завесата ще падне,

EN: well I抦 saving them all for you.
BG: Ами I抦 ги записвате всичко за вас.

EN: knock on wood, is it understood
BG: чукам на дърво, като разбира се

EN: that I抦 saving it up for you.
BG: тази I抦, го записвате за вас.

EN: hey hey hey, love is a hustle just a moment behind,
BG: Хей Хей Хей, любовта е блъскане само за миг зад,

EN: gonna walk on the line to find out if my love is
BG: ще ходят по линията, да разберете дали любовта ми е

EN: soul deep...
BG: душата дълбоко...

EN: save a prayer for a sinner and a saint,
BG: Освен молитва за грешник и светец,

EN: my baby's coming back.
BG: бебето ми се връща.

EN: say a prayer, hide hide away
BG: каза една молитва, Скрий прикривам

EN: ea yea baby's coming back.
BG: EA да бебе се връща.

EN: hey hey hey ride on the soul train
BG: Хей Хей Хей вози на душата влака

EN: now I抦 too close to hide,
BG: Сега I抦 твърде близо до скриване,

EN: gonna take on the time to find out if my love is
BG: ще отнеме време да разберете дали любовта ми е

EN: soul deep...
BG: душата дълбоко...