Artist: 
Search: 
Roxette - Paint lyrics (Bulgarian translation). | I've got a hot chilly feeling I don't understand
, I've got to run through this minute like a...
03:35
video played 939 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Roxette - Paint (Bulgarian translation) lyrics

EN: I've got a hot chilly feeling I don't understand
BG: Аз имам гореща хладно чувство не разбирам

EN: I've got to run through this minute like a hurricane
BG: Аз трябва да преминават през тази минута като ураган

EN: I've got to tighten my wire from the sense to the soul
BG: Аз трябва да затегне ми тел от смисъл на душата

EN: I find my back to the wall when it's time to go
BG: Намирам гръб към стената, когато е време да отида

EN: I've got to know
BG: Аз трябва да знаете

EN: is that your heartbeat?
BG: е, че ударите на сърцето ти?

EN: Paint...me right
BG: Боя... мен право

EN: Can you feel the heat in me tonight?
BG: Можеш ли да усетиш топлината в мен тази вечер?

EN: Oh I I'm the pearl...
BG: О аз съм перла...

EN: Paint your love all over my world
BG: Рисува любовта си целия ми свят

EN: I get a love shock/electric from the touch of your hand
BG: Аз добивам любов удар/електрически от докосване на ръката си

EN: I'm getting lost in the riddles of the modern man
BG: Аз съм се губи в Загадките на съвременния човек

EN: I've got it up down all around tied to the bone
BG: Имам го около обвързани с кост

EN: Hey there's a strange situation on the late nite show
BG: Ей там е странна ситуация на късно nite шоу

EN: I've got to know is that your heartbeat?
BG: Аз трябва да знаете е, че ударите на сърцето ти?

EN: Paint me right...
BG: Нарисувай ме нали...

EN: Paint...me right
BG: Боя... мен право

EN: Can you feel the heat in me tonight?
BG: Можеш ли да усетиш топлината в мен тази вечер?

EN: Oh I, I can feel the heat in me
BG: О, мога да чувствам топлината в мен

EN: Paint me right
BG: Боя мен право

EN: Can you feel the heat in me tonight?
BG: Можеш ли да усетиш топлината в мен тази вечер?

EN: Oh I I'm the pearl
BG: О аз съм перла

EN: Paint your love all over my world
BG: Рисува любовта си целия ми свят

EN: Do it right I can feel the woman in me tonight
BG: Направи го точно мога да усетя жената в мен довечера

EN: Oh I I'm the pearl...
BG: О аз съм перла...

EN: Paint your love all over my world
BG: Рисува любовта си целия ми свят