Artist: 
Search: 
Roxette - Cry (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Living here without you
, is not an easy way of life
, I spend my time without you
, I try to make...
04:36
video played 2,238 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Roxette - Cry (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Living here without you
BG: Живеещи тук без теб

EN: is not an easy way of life
BG: не е лесен начин на живот

EN: I spend my time without you
BG: Аз прекарвам времето без теб

EN: I try to make it all worthwhile
BG: Опитвам се да го направи всичко полезно

EN: Standing in a rainfall
BG: Постоянен в валежи

EN: coming down from the sky
BG: слиза от небето

EN: Why should I cry over you?
BG: Защо трябва да плачеш над вас?

EN: Why should I cry cry cry over you?
BG: Защо трябва да плача плача плача над вас?

EN: I keep on thinking about you
BG: Аз държа на мислене за вас

EN: I've got no private pride to hide
BG: Аз имам не частен гордост да скриете

EN: I've built my world around you
BG: Аз създадохме моя свят около вас

EN: like a call without reply
BG: като повикване без отговор

EN: My love has lost direction
BG: Любовта ми е загубил посока

EN: she's got the sun in her eyes
BG: Тя има слънце в очите си

EN: Why should I cry...
BG: Защо трябва да плаче...

EN: Hearing your footsteps, loud on my stairs (a-walking...)
BG: Изслушване стъпките си, силен за моя стълби (a-ходене...)

EN: - living without you
BG: -живот без теб

EN: Feeling the sweet sweet smell of love in the air (I can feel it...)
BG: Чувство сладък сладък мирис на любов във въздуха (мога да го почувствам...)

EN: - living without you
BG: -живот без теб

EN: Kissing the face that I see everywhere
BG: Целувки на лицето, които виждам навсякъде

EN: but I'm living without you, living without
BG: но аз съм живот без теб, живот без

EN: Cry, cry, cry, over you...
BG: Вика, вика, вика, над вас...