Artist: 
Search: 
Ronnie Milsap - Smokey Mountain Rain lyrics (Bulgarian translation). | I thumbed my way from LA back to Knoxville
, I found out those bright lights aint where I belong
,...
03:48
video played 7,329 times
added 6 years ago
Reddit

Ronnie Milsap - Smokey Mountain Rain (Bulgarian translation) lyrics

EN: I thumbed my way from LA back to Knoxville
BG: I thumbed път от LA обратно към Ноксвил

EN: I found out those bright lights aint where I belong
BG: Аз основавам вън тези ярки светлини не е където I принадлежат

EN: From a phone booth in the rain I called to tell her
BG: От кабинката в дъжда се обадих да си каже

EN: I've had a change of dreams I'm comin' home
BG: Аз съм имал промяна на мечтите, аз съм идвам домашно огнище

EN: But tears filled my eyes when I found out she was gone
BG: Но сълзи пълни очите ми, когато разбрах, тя е отишла

EN: Smokey Mountain rain keeps on fallin'
BG: Смоуки планина дъжд поддържа от fallin'

EN: I keep on callin' her name
BG: Нататък да вика името й

EN: Smokey Mountain rain I'll keep on searchin'
BG: Смоуки планина дъжд, аз ще държа на searchin'

EN: I can't go on hurtin' this way
BG: Не мога да отида на hurtin' този начин

EN: She's somewhere in the Smokey Mountain rain
BG: Тя е някъде в Смоуки планина дъжд

EN: I waved a diesel down outside a cafe'
BG: Махнах дизелов надолу извън кафене "

EN: He said that he was goin' as far as Gatlinburg
BG: Той каза, че той е Goin ' доколкото Gatlinburg

EN: I climbed up in the cab all wet and cold and lonely
BG: Аз се изкачи в кабината всички мокри и самотно

EN: I wiped my eyes and told him about her
BG: Аз изтри очите си и му казал за нея

EN: I've got to find her!
BG: Аз трябва да я намеря!

EN: Can you make these big wheels burn?
BG: Можете ли да направите тези големи колела горят?

EN: Smokey Mountain rain keeps on fallin'
BG: Смоуки планина дъжд поддържа от fallin'

EN: I keep on callin' her name
BG: Нататък да вика името й

EN: Smokey Mountain rain I'll keep on searchin'
BG: Смоуки планина дъжд, аз ще държа на searchin'

EN: I can't go on hurtin' this way
BG: Не мога да отида на hurtin' този начин

EN: She's somewhere in the Smokey Mountain rain
BG: Тя е някъде в Смоуки планина дъжд

EN: I can't blame her for lettin' go
BG: Аз не мога да я обвинявам за lettin' отидете

EN: A woman needs someone warm to hold
BG: Една жена се нуждае някой топъл да държи

EN: I feel the rain runnin' down my face
BG: Аз чувствам дъжда, четене на книги по лицето ми

EN: I'll find her no matter what it takes!
BG: Аз ще я намеря без значение какво е необходимо!

EN: Smokey Mountain rain keeps on fallin'
BG: Смоуки планина дъжд поддържа от fallin'

EN: I keep on callin' her name
BG: Нататък да вика името й

EN: Smokey Mountain rain I'll keep on searchin'
BG: Смоуки планина дъжд, аз ще държа на searchin'

EN: I can't go on hurtin' this way
BG: Не мога да отида на hurtin' този начин

EN: She's somewhere in the Smokey Mountain rain
BG: Тя е някъде в Смоуки планина дъжд