Artist: 
Search: 
Reddit

Rommel Guevara - Kay Hesus lyrics

Kay Hesus
Purihin ang Panginoon
Ng buong sanlibutan
Haleluia
Haleluia
Haleluia
Purihin Sya

Itaas ang Kanyang ngalan
Ibigay ang karangalan
Itaas ang Kanyang ngalan
Ibigay ang karangalan
Kay Hesus