Artist: 
Search: 
Reddit

Rommel Guevara - Alay Sa Pagsamba lyrics

lahat ng papuri, pagluwalhati
alay sa Inyo, O Diyos
ang aming puso at aming buhay
alay sa pagsamba.
(Ulitin 3x)

alay sa pagsamba
alay sa pagsamba