Artist: 
Search: 
Roger Whittaker - I Don't Believe In If Anymore lyrics (Bulgarian translation). | Now if you load your rifle right
, And if you fix your bayonet so
, And if you kill that man, my...
03:00
video played 1,018 times
added 6 years ago
by moosje
Reddit

Roger Whittaker - I Don't Believe In If Anymore (Bulgarian translation) lyrics

EN: Now if you load your rifle right
BG: Сега, ако заредите правото си пушка

EN: And if you fix your bayonet so
BG: И ако ти прикрепвам your щик, така

EN: And if you kill that man, my friend,
BG: И ако убиеш този човек, приятелю,

EN: The one we call the foe,
BG: Този наричаме враг,

EN: And if you do it often, lad,
BG: И ако го правиш често, младеж,

EN: And if you do it right
BG: И ако го направя така

EN: You'll be a hero overnight
BG: Вие ще бъдете герой през нощта

EN: You'll save your country from her plight
BG: Ще запишете вашата страна от нейното положение

EN: Remember God is always right
BG: Помнете, Бог винаги е прав

EN: If you survive to see the sight
BG: Ако оцелеят, за да видите гледка

EN: A friend now greeting foe...
BG: Един приятел сега поздрав враг...

EN: No you won't believe in If anymore
BG: Не няма да повярвате в ако вече

EN: If's an illusion
BG: Ако една илюзия

EN: If's an illusion
BG: Ако една илюзия

EN: No you won't believe in If anymore
BG: Не няма да повярвате в ако вече

EN: If is for children
BG: Ако е за деца

EN: If is for children
BG: Ако е за деца

EN: Building daydreams
BG: Сграда мечти

EN: If I knew then what I know now
BG: Ако знаех тогава това, което знам сега

EN: (I thought I did you know somehow)
BG: (Мислех, че аз нали знаете по някакъв начин)

EN: If I could have the time again
BG: Ако можех времето отново

EN: I'd take the sunshine leave the rain
BG: Аз ще взема слънчева светлина Оставете дъжда

EN: If only time would trickle slow
BG: Ако само времето ще капене бавно

EN: Like rain that melts the fallen snow
BG: Като дъжд, който се топи паднал сняг

EN: If only Lord if only
BG: Ако само Господ само

EN: If only Lord if only
BG: Ако само Господ само

EN: Oh I don't believe in If anymore
BG: О, аз не вярвам в ако вече

EN: If's an illusion
BG: Ако една илюзия

EN: If's an illusion
BG: Ако една илюзия

EN: No I don't believe in If anymore
BG: Не аз не вярвам в, ако вече

EN: If is for children
BG: Ако е за деца

EN: If is for children
BG: Ако е за деца

EN: Building daydreams
BG: Сграда мечти

EN: No I don't believe in If anymore
BG: Не аз не вярвам в, ако вече

EN: If's an illusion
BG: Ако една илюзия

EN: If's an illusion
BG: Ако една илюзия

EN: No I don't believe in If anymore
BG: Не аз не вярвам в, ако вече

EN: If is for children
BG: Ако е за деца

EN: If is for children
BG: Ако е за деца

EN: Building daydreams
BG: Сграда мечти