Artist: 
Search: 
Rocky Diamonds - Day One lyrics (Bulgarian translation). | My artificial nigga
, Diamond life, hey look hey 
, 
, [Hook x2]
, One hundred since day one 
,...
05:18
video played 52 times
added 5 years ago
Reddit

Rocky Diamonds - Day One (Bulgarian translation) lyrics

EN: My artificial nigga
BG: Моят изкуствен негър

EN: Diamond life, hey look hey
BG: Диамант живот, хей виж Ей

EN: [Hook x2]
BG: [Кука x 2]

EN: One hundred since day one
BG: 100 Тъй като един ден

EN: being trapped since day two,
BG: като в капан от ден, два,

EN: on day three ass fucking hoes,
BG: на всеки три дни задника шибан мотики,

EN: by day four it was f*ck you.
BG: от четвъртия ден беше f * ck ви.

EN: One hundred since day one
BG: 100 Тъй като един ден

EN: being trapped since day two,
BG: като в капан от ден, два,

EN: on day three ass fucking hoes,
BG: на всеки три дни задника шибан мотики,

EN: by day four it was f*ck you.
BG: от четвъртия ден беше f * ck ви.

EN: Hey glass house that's too tone
BG: Ей стъклен дом, който е твърде тон

EN: smoking on that too strong,
BG: пушенето на този прекалено силен,

EN: at your door like who's home
BG: на вратата ви като кой има домашен

EN: that bitch can call me with two phones
BG: тази кучка да ми се обади с два телефона

EN: you know it's like what we come through,
BG: Вие знаете, това е като това, което дойде чрез,

EN: choppin shit like kung fu,
BG: choppin лайна като Кунг-Фу,

EN: I smoke so much that my lung's flu,
BG: Толкова много, че пуши ми белия дроб грип,

EN: my joints all my guns new,
BG: Моят ставите си пистолети нови,

EN: I heard we got it all,
BG: Чух, че имаме всичко,

EN: hell yeah, you're f*cking right,
BG: по дяволите да, вие сте f * cking право,

EN: I pull them thirty for them fate boys,
BG: Аз ги дръпнете тридесет за тях съдбата момчета,

EN: is this emo be and my flight,
BG: е, този Емо се и ми полет,

EN: the shit is real, I was born with stripes
BG: лайна е реална, е роден с ивици

EN: catch three hoes like traffic lights,
BG: хвана три мотики като светофари,

EN: never ever shit clean sprite, my shit is dirty like DIana
BG: никога не си лайна чисти Спрайт, глупости е мръсна като Даяна

EN: add the..my favorite bitch,
BG: Добави...моите любими кучка,

EN: and in the soda we really lean,
BG: и в сода ние наистина постно,

EN: if you pouring up in them little cups
BG: Ако ти налива в тях малки чаши

EN: then you fake is up what your strength shit,
BG: след това е фалшив до какви глупости си сила,

EN: Fraud is here with this drink shit,
BG: Измамата е тук с това питие,

EN: Hell no, I can't go, remix that straight drop,
BG: По дяволите не, аз не мога да отида, ремикс този прав капка,

EN: you're working shot, don't cay wrong,
BG: Вие работите изстрел, не плитчина грешно,

EN: we don't f*ck with them fake hoes,
BG: Ние не f * ck с тях фалшив мотики,

EN: never snitch is case closed,
BG: никога не съм доносник е приключена процедура,

EN: this hate loss for them pace lose I rock paper that ate floor
BG: тази омраза загуба за тях темпо губят рок хартия, която яде етаж

EN: big stacks that came for, knock it off like fake clothes,
BG: големи стакове, което дойде за, я чукам като фалшив дрехи,

EN: last week I did 8 shows, my next chick gonna have..
BG: миналата седмица направих 8 предавания, ми следващия мацка, ще сеимат...

EN: [Hook x2]
BG: [Кука x 2]

EN: One hundred since day one
BG: 100 Тъй като един ден

EN: being trapped since day two,
BG: като в капан от ден, два,

EN: on day three ass fucking hoes,
BG: на всеки три дни задника шибан мотики,

EN: by day four it was f*ck you.
BG: от четвъртия ден беше f * ck ви.

EN: One hundred since day one
BG: 100 Тъй като един ден

EN: being trapped since day two,
BG: като в капан от ден, два,

EN: on day three ass fucking hoes,
BG: на всеки три дни задника шибан мотики,

EN: by day four it was f*ck you.
BG: от четвъртия ден беше f * ck ви.

EN: Hey look, keep eyes behind design
BG: Ей виж, очите зад дизайн

EN: I didn't came up, my hoes fly,
BG: Аз не дойдох, ми мотики лети,

EN: don't believe them boys they all lies,
BG: не им вярвайте момчета те всички лъжи,

EN: them fought niggas they ain't try
BG: ги бият негрите, те не се опитват

EN: is they nose tight like plies,
BG: е те носа здраво като пласта,

EN: I wake up and get high,
BG: Събуди се и да получите висока,

EN: my money..like blunts, these niggas on my songs,
BG: моите пари...като blunts, тези негри на моите песни,

EN: keep work out like cardio, waiting more than you're buggin for,
BG: предпази от работа като сърдечно, чака повече, отколкото сте изпаднали в паника

EN: 'cause it turn up on the f*ck nigga,
BG: защото тя се появи на f * ck негър,

EN: we throw shelves like Mario,
BG: ние изхвърляме рафтове като Марио,

EN: them shits fly, start taking souls,
BG: тях shits лети, започнете да приемате душите,

EN: walking in that bitches, start taking hoes,
BG: Ходенето в това кучки, започнете да приемате мотики,

EN: bad right 'cause we're moving O's
BG: лошо, точно защото се движим О

EN: my money stretch like fitness clothes,
BG: участък ми пари като фитнес дрехи,

EN: we high as fuck 'cause we're blowing..
BG: Ние високо като дяволите, защото ние сме разпенващ...

EN: got macks like cin of foes,
BG: Имам macks като cin врагове,

EN: my young niggas got two twelve,
BG: Моят млад негрите имам две дванадесет,

EN: like 24, now you know,
BG: като 24 сега вие знаете,

EN: on Sunday I pray to God, and watch kay D I'm 21
BG: в неделя се молим на Бога и да гледате кей D аз съм 21

EN: and I'm still alive nigga how to fuck,
BG: и аз съм все още жив негър как да се чука,

EN: could you hate me but real shit is real shit,
BG: може да ме мразят но реални лайна е недвижими глупости,

EN: if this shit is real I could never change,
BG: Ако това е реално никога не може да промени,

EN: f*ck with jaz 'cause them niggas claim,
BG: f * ck с jaz защото ги негрите твърдят,

EN: findy bell so my truth hang,
BG: findy Бел, така че моята истина се мотае,

EN: payin rest in this shells boy,
BG: payin почивка в този черупки момче,

EN: all them choppers bout biggest cain
BG: всички ги сатъри мач-голямата Каин

EN: she f*cked the opera, start turning lames,
BG: Тя f * cked операта, започнете да lames,

EN: so I made it swerve like turning lames in this motherf*cker.
BG: така че аз го завие като превръщането на lames в тозимайка * cker.

EN: [Hook x2]
BG: [Кука x 2]

EN: One hundred since day one
BG: 100 Тъй като един ден

EN: being trapped since day two,
BG: като в капан от ден, два,

EN: on day three ass fucking hoes,
BG: на всеки три дни задника шибан мотики,

EN: by day four it was f*ck you.
BG: от четвъртия ден беше f * ck ви.

EN: One hundred since day one
BG: 100 Тъй като един ден

EN: being trapped since day two,
BG: като в капан от ден, два,

EN: on day three ass fucking hoes,
BG: на всеки три дни задника шибан мотики,

EN: by day four it was f*ck you.
BG: от четвъртия ден беше f * ck ви.