Artist: 
Search: 
Rock Mafia - The Big Bang (feat. Miley Cyrus) lyrics (Bulgarian translation). | (Oh, baby) I don't wanna lie,
, I'm gonna take what you're giving
, 'Cause I know you're willing,
,...
04:04
video played 2,883 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Rock Mafia - The Big Bang (feat. Miley Cyrus) (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Oh, baby) I don't wanna lie,
BG: (О, скъпа) Аз не искам да лъжа,

EN: I'm gonna take what you're giving
BG: Аз ще взема това, което сте като

EN: 'Cause I know you're willing,
BG: Защото знам, че сте готови,

EN: To take me all the way..you got me right here.
BG: Да ме вземе целия път...хвана ме точно тук.

EN: Combustible. And I can't wait to finally explode.
BG: Горивни. И не мога да дочакам да най-накрая се взривят.

EN: The big big bang, the reason I'm alive,
BG: Големите големия взрив, причината, аз съм жив,

EN: When all the stars collide, in this universe inside.
BG: Когато се сблъскват всички звезди, в тази вселена вътре.

EN: The big big bang [3x]
BG: Големите големия взрив [3 x]

EN: Some people like to talk. but I'm into doing,
BG: Някои хора обичат да говорят. но аз съм в това,

EN: What I feel like doing, when I'm inspired.
BG: Това, което чувствам като правите, когато съм вдъхновен.

EN: So, if we take a walk down, the beach tonight,
BG: Така че, ако ние се пеша надолу, плажа тази вечер,

EN: I bet we could light up the sky.
BG: Обзалагам се, ние може да светне на небето.

EN: The big big bang, the reason I'm alive,
BG: Големите големия взрив, причината, аз съм жив,

EN: When all the stars collide, in this universe inside.
BG: Когато се сблъскват всички звезди, в тази вселена вътре.

EN: The big big bang [3x]
BG: Големите големия взрив [3 x]

EN: Take it from me, I don't wanna be, mummified,
BG: Вземи го от мен, аз не искам да бъде изсъхнала,

EN: Sometimes I feel so isolated,
BG: Понякога се чувствам толкова изолиран,

EN: I wanna die. and now take it from me, if you got it.
BG: Искам да умра. и сега го вземе от мен, ако го има.

EN: Every time, so baby,
BG: Всеки път, така че бебето,

EN: Bring your body here, next to mine.
BG: Въвеждат тялото си тук, до моята.

EN: Next to mine!
BG: Напред, за да мина!

EN: I don't wanna dream!
BG: Аз не искам да мечтая!

EN: I just wanna live!
BG: Аз просто искам да живея!

EN: So baby, not lets miss this thing!
BG: Толкова сладък, не позволява да пропуснете това нещо!

EN: The big big bang, the reason I'm alive,
BG: Големите големия взрив, причината, аз съм жив,

EN: When all the stars collide, in this universe inside.
BG: Когато се сблъскват всички звезди, в тази вселена вътре.

EN: The big big bang [3x]
BG: Големите големия взрив [3 x]

EN: Hite me, big big big bang.
BG: Hite ме, голям голям големия взрив.

EN: Oh, baby [3x]
BG: О скъпа [3 x]