Artist: 
Search: 
Rock City - Lose Ur Love lyrics (Bulgarian translation). | Don't tell me that you leave me
, 'Cause without your hair I'm losing my air
, And I can't breathe
,...
04:17
video played 509 times
added 6 years ago
Reddit

Rock City - Lose Ur Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: Don't tell me that you leave me
BG: Не ми казвай, че ти ме остави

EN: 'Cause without your hair I'm losing my air
BG: Защото без косата си аз съм губи ми въздух

EN: And I can't breathe
BG: И не мога да дишам

EN: They say that it's over I know it ain't over
BG: Те казват, че е над, аз знам, че е свършило

EN: To the fact that it seem to...
BG: На факта, че тя изглежда да се...

EN: So I'm turning then... the man
BG: Така съм се обърна тогава... човек

EN: Losing the broken heart
BG: Губи разбито сърце

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: I don't wanna lose your love
BG: Аз не искам да загубя любовта си

EN: I could've take a...
BG: Аз може да съм се...

EN: I don't wanna lose your love
BG: Аз не искам да загубя любовта си

EN: Tell me what is it gonna take.
BG: Кажи ми какво ще вземе.

EN: La la la la la la la la la...
BG: Ла ла ла ла ла ла ла ла ла...

EN: I could've... la la la la la
BG: Аз може да съм... ла ла ла ла ла

EN: Tell me what is gonna take.
BG: Кажи ми какво ще вземе.

EN: You a... on my knees to kick you here with me
BG: Вие a... на колене да риташ тук с мен

EN: Whenever however whatever it takes your love
BG: Когато обаче каквото трябва вашата любов

EN: I wanna be with you tell me what I gotta do
BG: Искам да бъда с вас да ми каже какво трябва да направя

EN: I'm still waiting in the... I'll give you the world because
BG: Аз съм все още чака в... Аз ще ви дам света, защото

EN: I'm over till I'm... of the fact that seems...
BG: Аз съм над, докато аз съм от факта, че изглежда...

EN: ... then I... tryin a man loosing in your broken heart
BG: ... тогава I... опитваш човек губи в своя счупени сърце

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: We get on try when we get back
BG: Получите от опитваме когато ние се върнем

EN: It's the way and that's a fact
BG: Това е начин и това е факт

EN: No matter I'll never stop I love with you don't take it back ooh
BG: Независимо аз ще никога не спре, обичам с вас не взема това обратно о

EN: ['cause baby I'm tryin forever now or never to show you better... let you go
BG: [защото бебе аз съм опитвам завинаги сега или никога да покаже по-добре... ви пуснем

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Don't tell me that you need me
BG: Не ми казвай, че имаш нужда от мен