Artist: 
Search: 
Robyn - Dancing On My Own (On David Letterman) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Somebody said you've got a new friend 
, does she love you better than I can 
, there's a big black...
04:26
video played 1,438 times
added 7 years ago
Reddit

Robyn - Dancing On My Own (On David Letterman) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Somebody said you've got a new friend
BG: Някой каза, че имаш нов приятел

EN: does she love you better than I can
BG: Тя ви обича по-добре, отколкото аз мога

EN: there's a big black sky over my town
BG: има голямо Черно небе над моя град

EN: I know where you at, I bet she's around
BG: Аз знам къде ви, обзалагам се, тя е около

EN: yeah I know it's stupid
BG: да знам, че е глупаво

EN: I just gotta see it for myself
BG: Аз просто трябва да го видя за себе си

EN: I'm in the corner watching you kiss her
BG: Аз съм в ъгъла, гледаш я целуна

EN: ohhh oh
BG: о о

EN: I'm right over here, why can't you see me?
BG: Аз съм точно над тук, защо не може да ме види?

EN: ohhh oh
BG: о о

EN: I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home
BG: Аз съм го дава ми всичко, но аз не съм момиче, ти си като у дома

EN: oooh ooohh
BG: Ооо ooohh

EN: I keep dancing on my own
BG: Запази танци на моя

EN: I keep dancing on my own
BG: Запази танци на моя

EN: I'm just gonna dance all night
BG: Аз съм просто ще да танцува цяла нощ

EN: I'm all messed up, I'm so out of line
BG: Аз съм всички побъркани, толкова съм извън линия

EN: Stilettos and broken bottles
BG: Низане и счупени бутилки

EN: I'm spinning around in circles
BG: Аз съм върти наоколо в кръгове

EN: I'm in the corner watching you kiss her
BG: Аз съм в ъгъла, гледаш я целуна

EN: ohhh oh
BG: о о

EN: I'm right over here, why can't you see me?
BG: Аз съм точно над тук, защо не може да ме види?

EN: ohhh oh
BG: о о

EN: I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home
BG: Аз съм го дава ми всичко, но аз не съм момиче, ти си като у дома

EN: oooh ooohh
BG: Ооо ooohh

EN: I keep dancing on my own
BG: Запази танци на моя

EN: I keep dancing on my own
BG: Запази танци на моя

EN: so far away, but still so near
BG: досега, но все още толкова близо до

EN: (the lights go on, the music dies)
BG: (бели дробове отивам на, музиката умира)

EN: but you don't see me standing here
BG: но не виждате ме тук

EN: (I just came) to say good-bye
BG: (Аз просто дойде) да кажа довиждане

EN: I'm in the corner watching you kiss her
BG: Аз съм в ъгъла, гледаш я целуна

EN: ohhh oh
BG: о о

EN: I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home
BG: Аз съм го дава ми всичко, но аз не съм момиче, ти си като у дома

EN: oooh ooohh
BG: Ооо ooohh

EN: I keep dancing on my own
BG: Запази танци на моя

EN: I keep dancing on my own
BG: Запази танци на моя

EN: I'm in the corner watching you kiss her
BG: Аз съм в ъгъла, гледаш я целуна

EN: ohhh oh
BG: о о

EN: I'm right over here, why can't you see me?
BG: Аз съм точно над тук, защо не може да ме види?

EN: ohhh oh
BG: о о

EN: I'm giving it my all, but I'm not the girl you're taking home
BG: Аз съм го дава ми всичко, но аз не съм момиче, ти си като у дома

EN: oooh ooohh
BG: Ооо ooohh

EN: I keep dancing on my own
BG: Iзапази танци на моя

EN: I keep dancing on my own
BG: Запази танци на моя

EN: I keep dancing on my own
BG: Запази танци на моя