Artist: 
Search: 
Robin Stjernberg - You lyrics (Bulgarian translation). | Hey, do you remember 
, How we would stay up all night 
, Talking ‘bout a destiny 
, And I play...
03:00
video played 505 times
added 5 years ago
Reddit

Robin Stjernberg - You (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hey, do you remember
BG: Хей Помниш ли

EN: How we would stay up all night
BG: Как ние ще остана цяла нощ

EN: Talking ‘bout a destiny
BG: Говори ' bout съдба

EN: And I play the piano, and you would strum on your guitar
BG: И аз свиря на пиано, и вие ще strum на китара

EN: Those were the days
BG: Това бяха дни

EN: If only you could see me now, I live my dream; I owe it all to you
BG: Само ако можете да ме видите сега, аз живея моя мечта; Аз го дължа всичко за вас

EN: I owe it to you ooo
BG: Аз го дължа на вас ООД

EN: Isn’t it crazy, yeah Isn’t it crazy
BG: Не е луд, да не е луд

EN: It’s all because of you ooo, all because of you ooo
BG: Всичко това е заради вас Ооо, защото всички ви ООД

EN: It’s all because of you ooo, all because of you ooo
BG: Всичко това е заради вас Ооо, защото всички ви ООД

EN: I know that if the sky would fall I survived it all
BG: Аз знам, че ако небето ще падне оцелях всичко

EN: Because of you ooo
BG: Заради вас ООД

EN: I reach for the horizon
BG: Мога да докосна хоризонта

EN: Whenever I get days of doubt, bringing me down
BG: Когато получа дни на съмнения, ме привеждане надолу

EN: So even if disaster strikes I close my eyes and then I’m next to you
BG: Така че дори ако бедствие затворя очите си и след това аз съм до вас

EN: I’m right there with you ooo, hey
BG: Аз съм там с вас Ооо, Ей

EN: Yeah isn’t it crazy, yeah isn’t it crazy
BG: да не е луд, да не е луд

EN: It’s all because of you ooo, all because of you ooo
BG: Всичко това е заради вас Ооо, защото всички ви ООД

EN: It’s all because of you ooo, all because of you ooo
BG: Всичко това е заради вас Ооо, защото всички ви ООД

EN: I know that if the sky would fall I survived it all
BG: Аз знам, че ако небето ще падне оцелях всичко

EN: Because of you ooo
BG: Заради вас ООД

EN: It’s all ‘cause of you, because of you, because of you
BG: Това е всичко, защото от вас, заради вас, заради теб

EN: It’s all ‘cause of you aaahhh
BG: Това е всичко, защото на вас aaahhh

EN: I know that if the sky would fall I survived it all
BG: Аз знам, че ако небето ще падне оцелях всичко

EN: Because of you oo aaahh
BG: Защото ви oo aaahh

EN: I know that if the sky would fall I survived it all
BG: Аз знам, че ако небето ще падне оцелях всичко

EN: Because of you ooo aahh
BG: Тъй като Ооо aahh

EN: (Yeah, yeah(wailande))
BG: (да, yes(wailande))