Artist: 
Search: 
 - Robbie Williams & Queen - We Are The Champions lyrics (Bulgarian translation). | I've paid my dues
, Time after time
, I've done my sentence
, But committed no crime
, And bad...
04:10
video played 1,292 times
added 8 years ago
Reddit

Robbie Williams & Queen - We Are The Champions (Bulgarian translation) lyrics

EN: I've paid my dues
BG: Аз платих ми такси

EN: Time after time
BG: След време

EN: I've done my sentence
BG: Аз съм направил ми изречение

EN: But committed no crime
BG: Но извършили престъпление не

EN: And bad mistakes
BG: И лоши грешки

EN: I've made a few
BG: Аз направих няколко

EN: I've had my share of sand
BG: Аз съм имал моя дял от пясък

EN: Kicked in my face
BG: Ритна в лицето ми

EN: But I've come through
BG: Но съм се

EN: And I need to go on and on and on and on
BG: И аз трябва да отида и на и на и на

EN: We are the champions - my friend
BG: Ние сме шампиони - Моят приятел

EN: And we'll keep on fighting till the end
BG: И ние ще продължим да се борим до края

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: No time for losers
BG: Няма време за губещи

EN: 'Cause we are the champions of the world
BG: Защото ние сме шампионите на света

EN: I've taken my bows
BG: Аз бях взети ми лъкове

EN: And my curtain calls
BG: И ми завесата обаждания

EN: You've bought me fame and fortune
BG: Вие сте ми купи, слава и богатство

EN: And everything that goes with it
BG: И всичко, което върви с него

EN: I thank you all
BG: Аз благодаря ти цял

EN: But it's been no bed of roses no pleasant cruises
BG: Но това е няма легло от рози не приятен круизи

EN: I consider it a challenge before the whole human race
BG: Аз считам, че едно предизвикателство пред цялата човешка раса

EN: And I ain't gonna lose
BG: И аз няма да загубят

EN: And I need to go on and on and on and on
BG: И аз трябва да отида и на и на и на

EN: We are the champions - my friend
BG: Ние сме шампиони - Моят приятел

EN: And we'll keep on fighting till the end
BG: И ние ще продължим да се борим до края

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: No time for losers
BG: Няма време за губещи

EN: 'Cause we are the champions
BG: Защото ние сме шампиони

EN: We are the champions - my friend
BG: Ние сме шампиони - Моят приятел

EN: And we'll keep on fighting till the end
BG: И ние ще продължим да се борим до края

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: No time for losers
BG: Няма време за губещи

EN: 'Cause we are the champions
BG: Защото ние сме шампиони

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: We are the champions
BG: Ние сме шампионите

EN: No time for losers
BG: Няма време за губещи

EN: 'Cause we are the champions
BG: Защото ние сме шампиони