Artist: 
Search: 
Robbie Williams - Angels lyrics (Bulgarian translation). | I sit and wait
, Does an angel contemplate my fate
, And do they know
, The places where we go
,...
03:56
video played 3,285 times
added 9 years ago
Reddit

Robbie Williams - Angels (Bulgarian translation) lyrics

EN: I sit and wait
BG: Аз седя и чакам

EN: Does an angel contemplate my fate
BG: Ангел съзерцавам съдбата си

EN: And do they know
BG: И те знаят

EN: The places where we go
BG: Местата, където отидем

EN: When we're grey and old
BG: Когато сме стари и сиво

EN: 'cos I have been told
BG: "защото съм бил казал

EN: That salvation lets their wings unfold
BG: Че спасението позволява крилата им се развива

EN: So when I'm lying in my bed
BG: Така че, когато аз съм лежеше в леглото си

EN: Thoughts running through my head
BG: Мисли, минава през главата ми

EN: And I feel the love is dead
BG: И чувствам, че любовта е мъртъв

EN: I'm loving angels instead
BG: Аз съм нежен ангели вместо

EN: And through it all she offers me protection
BG: И чрез нея всички, тя ми предлага защита

EN: A lot of love and affection
BG: Много любов и привързаност

EN: Whether I'm right or wrong
BG: Дали съм прав или не

EN: And down the waterfall
BG: И надолу водопад

EN: Wherever it may take me
BG: Там, където той може да ме вземе

EN: I know that life won't break me
BG: Аз знам, че животът няма да наруши ме

EN: When I come to call she won't forsake me
BG: Когато съм дошъл да призова тя няма да ме остави

EN: I'm loving angels instead
BG: Аз съм нежен ангели вместо

EN: When I'm feeling weak
BG: Когато аз се чувствам слаба

EN: And my pain walks down a one way street
BG: И болката ми ходи определяне на една еднопосочна улица

EN: I look above
BG: Аз гледам по-горе

EN: And I know I'll always be blessed with love
BG: И знам, че аз винаги ще бъде благословен с любов

EN: And as the feeling grows
BG: И тъй като усещането расте

EN: She breathes flesh to my bones
BG: Тя дишаше плътта до кости

EN: And when love is dead
BG: И когато любовта е мъртъв

EN: I'm loving angels instead
BG: Аз съм нежен ангели вместо

EN: And through it all she offers me protection
BG: И чрез нея всички, тя ми предлага защита

EN: A lot of love and affection
BG: Много любов и привързаност

EN: Whether I'm right or wrong
BG: Дали съм прав или не

EN: And down the waterfall
BG: И надолу водопад

EN: Wherever it may take me
BG: Там, където той може да ме вземе

EN: I know that life won't break me
BG: Аз знам, че животът няма да наруши ме

EN: When I come to call she won't forsake me
BG: Когато съм дошъл да призова тя няма да ме остави

EN: I'm loving angels instead
BG: Аз съм нежен ангели вместо

EN: And through it all she offers me protection
BG: И чрез нея всички, тя ми предлага защита

EN: A lot of love and affection
BG: Много любов и привързаност

EN: Whether I'm right or wrong
BG: Дали съм прав или не

EN: And down the waterfall
BG: И надолу водопад

EN: Wherever it may take me
BG: Там, където той може да ме вземе

EN: I know that life won't break me
BG: Аз знам, че животът няма да наруши ме

EN: When I come to call she won't forsake me
BG: Когато съм дошъл да призова тя няма да ме остави

EN: I'm loving angels instead
BG: Аз съм нежен ангели вместо