Artist: 
Search: 
Rihanna - Te Amo lyrics (Bulgarian translation). | Te amo, te amo
, She says to me, I hear the pain in her voice
, Then we danced underneath the...
03:28
video played 882 times
added 7 years ago
Reddit

Rihanna - Te Amo (Bulgarian translation) lyrics

EN: Te amo, te amo
BG: Te amo, te amo

EN: She says to me, I hear the pain in her voice
BG: Тя ми казва, аз чувам за болка в гласа си

EN: Then we danced underneath the candelabra she takes the lead
BG: Тогава ще танцува под свещници тя има водеща роля

EN: Thats when i saw it in her eyes its over
BG: Този, когато го видях в очите му над

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Then she says te amo then she put her hand around me waist
BG: Тогава тя се казва te amo след това сложи ръката си около мен кръста

EN: I told her no,
BG: Казах си не,

EN: She cries Te amo i told her im not gonna run away but let me go
BG: Тя плаче Te amo казах си im няма да бягат, но да ме пуснеш

EN: My soul hears a cry, without asking why
BG: Душата ми чува ВиК, без да се питам защо

EN: I said te amo, wish somebody tell me what she said
BG: Казах te amo, искам някой да ми каже какво каза тя

EN: Dont it mean I love you
BG: Не означава, че те обичам

EN: Think it means I love you
BG: Мисля, че това означава, че те обичам

EN: Dont it mean I love you
BG: Не означава, че те обичам

EN: Te amo, te amo, shes scared to breathe
BG: Te amo, te amo, shes страх да дишат

EN: I hold her hand, i got no choice uhh
BG: Аз държа ръката си, аз имам друг избор Охх

EN: Pull me out on the beach, danced in the water, i start to leave
BG: Ме да извадя на брега на морето, танцуваха във водата, аз започвам да оставите

EN: Shes begging me and asking why its over
BG: Shes просия и ме питат защо си над

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Then she says te amo then she put her hand around me waist
BG: Тогава тя се казва te amo след това сложи ръката си около мен кръста

EN: I told her no,
BG: Казах си не,

EN: She cries Te amo i told her im not gonna run away, but let me go
BG: Тя плаче Te amo казах си im няма да бягат, но да ме пуснеш

EN: My soul hears a cry, without asking why
BG: Душата ми чува ВиК, без да се питам защо

EN: I said te amo, wish somebody tell me what she said
BG: Казах te amo, искам някой да ми каже какво каза тя

EN: Dont it mean I love you
BG: Не означава, че те обичам

EN: Think it means I love you
BG: Мисля, че това означава, че те обичам

EN: Dont it mean I love you
BG: Не означава, че те обичам

EN: Think it means I love you
BG: Мисля, че това означава, че те обичам

EN: Vamp
BG: Вамп

EN: Yes we can dance, but you gotta watch your hands
BG: Да може да танцува, но вие трябва да гледате ръцете си

EN: Watch me all night, i move under the light
BG: Гледай ме цяла нощ, аз се движат под светлина

EN: Because I understand that we all need love, and I'm not afraid
BG: Защото аз разбирам, че ние всички трябва любов, и аз не се страхувам

EN: I feel the love but I don't feel that way, Ohh
BG: Чувствам любовта, но аз не се чувствам по този начин, о

EN: Then she says te amo then she put her hand around me waist
BG: Тогава тя се казва te amo след това сложи ръката си около мен кръста

EN: I told her no,
BG: Казах си не,

EN: She cries Te amo i told her im not gonna run away but let me go
BG: Тя плаче Te amo казах си im няма да бягат, но да ме пуснеш

EN: My soul hears a cry, without asking why
BG: Моятдушата чува ВиК, без да се питам защо

EN: I said te amo, wish somebody tell me what she said
BG: Казах te amo, искам някой да ми каже какво каза тя

EN: Dont it mean I love you
BG: Не означава, че те обичам

EN: Think it means I love you
BG: Мисля, че това означава, че те обичам

EN: Dont it mean I love you
BG: Не означава, че те обичам

EN: Dont it mean I love you
BG: Не означава, че те обичам

EN: Think it means i love you
BG: Мисля, че това означава, че те обичам