Artist: 
Search: 
Rihanna - Take A Bow lyrics (Bulgarian translation). | Oh, how about a round of applause?
, Yeah, standing ovation? Ooh, oh yeah
, Yeah y-yeah yeah
, 
,...
03:53
video played 7,130 times
added 8 years ago
Reddit

Rihanna - Take A Bow (Bulgarian translation) lyrics

EN: Oh, how about a round of applause?
BG: О какво ще кажете за един кръг от аплодисменти?

EN: Yeah, standing ovation? Ooh, oh yeah
BG: да, Постоянния овации? О, о да

EN: Yeah y-yeah yeah
BG: да y да, да

EN: You look so dumb right now
BG: Изглеждаш толкова тъпо точно сега

EN: Standing outside my house
BG: Стои извън къщата ми

EN: Trying to apologize
BG: Се опитва да се извини

EN: You?re so ugly when you cry
BG: Вие? отново толкова грозно когато плачеш

EN: Please, just cut it out
BG: Моля просто го изрязани

EN: Don?t tell me you?re sorry 'cause you?re not
BG: Дон? т Кажи ми ти? re жалък защото ти? отново не

EN: And baby when I know you?re only sorry you got caught
BG: И бебето, когато аз ви познавам? отново само съжаление имаш, уловени

EN: But you put on quite a show, really had me going
BG: Но ти слагам на доста шоу, наистина са ми става

EN: But now it?s time to go, curtain?s finally closing
BG: Но сега тя? s време да отида, завеса? s накрая затваряне

EN: That was quite a show, very entertaining
BG: Това е доста шоу, много забавни

EN: But it?s over now
BG: Но то? s повече от сега

EN: (But it?s over now)
BG: (Но го? s повече от сега)

EN: Go on and take a bow
BG: Хайде и се поклони

EN: Grab your clothes and get gone
BG: Вземете си дрехи и се отиде

EN: You better hurry up before the sprinklers come on
BG: Вие по-добре побързайте преди пръскачки идват на

EN: Talking? 'bout, ?Girl, I love you," "You?re the one"
BG: Говориш? "мач,?Момиче, аз те обичам"" Вие? отново този "

EN: This just looks like a rerun
BG: Това просто изглежда като едно повторение

EN: Please, what else is on?
BG: Моля какво друго се случва?

EN: Don?t tell me you?re sorry 'cause you?re not
BG: Дон? т Кажи ми ти? re жалък защото ти? отново не

EN: And baby when I know you?re only sorry you got caught
BG: И бебето, когато аз ви познавам? отново само съжаление имаш, уловени

EN: But you put on quite a show, really had me going
BG: Но ти слагам на доста шоу, наистина са ми става

EN: But now it?s time to go, curtain?s finally closing
BG: Но сега тя? s време да отида, завеса? s накрая затваряне

EN: That was quite a show, very entertaining
BG: Това е доста шоу, много забавни

EN: But it?s over now
BG: Но то? s повече от сега

EN: (But it?s over now)
BG: (Но го? s повече от сега)

EN: Go on and take a bow
BG: Хайде и се поклони

EN: Oh, and the award for the best liar goes to you
BG: О и наградата за най-добър Лъжец отива към вас

EN: (Goes to you)
BG: (Отива към вас)

EN: For making me believe that you could be faithful to me
BG: За ме кара да вярваме, че може да сте верни на мен

EN: Let's hear your speech out
BG: Нека да чуем вашата реч

EN: How about a round of applause?
BG: Какво ще кажете за един кръг от аплодисменти?

EN: A standing ovation?
BG: Овации?

EN: But you put on quite a show, really had me going
BG: Но ти слагам на доста шоу, наистина са ми става

EN: Now it?s time to go, curtain?s finally closing
BG: Сега тя? s време да отида, завеса? s накрая затваряне

EN: That was quite a show, very entertaining
BG: Това беше досташоуто, много забавни

EN: But it?s over now
BG: Но то? s повече от сега

EN: (But it?s over now)
BG: (Но го? s повече от сега)

EN: Go on and take a bow
BG: Хайде и се поклони

EN: But it's over now
BG: Но това е над сега