Artist: 
Search: 
Rick Ross - Speedin' (feat. R. Kelly) lyrics (Bulgarian translation). | [Intro: Rick Ross {R. Kelly}]
, Legendary,
, Runners,
, You Know Me,
, {o ooooh, o ooooh},
,...
04:23
video played 1,311 times
added 8 years ago
Reddit

Rick Ross - Speedin' (feat. R. Kelly) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro: Rick Ross {R. Kelly}]
BG: [Intro: Rick Ross {R. Кели}]

EN: Legendary,
BG: Легендарният,

EN: Runners,
BG: Второ,

EN: You Know Me,
BG: Ти ме познаваш,

EN: {o ooooh, o ooooh},
BG: {О винаги ще си моя, о винаги ще си моя}

EN: Trilla,
BG: Trilla,

EN: {o ooooh, o ooooh}
BG: {О винаги ще си моя, о винаги ще си моя}

EN: [Verse 1: Rick Ross]
BG: [Куплет 1: Rick Ross]

EN: Every dollar that I count can't grow in my account,
BG: Всеки долар, че броят не може да расте в профила ми,

EN: My account can't count up all my money in an hour,
BG: Моята сметка не може да разчита на всичките си пари за един час,

EN: 'Cause it's comin too fast and I'm scared it won't last,
BG: Защото това е идва твърде бързо и ме е страх че няма да продължи,

EN: Look that white girl in her face,
BG: Виж, че бяло момиче в лицето си,

EN: Told her this was her last dance, goddamn (damn),
BG: Казах си това беше последния си танц, по дяволите (по дяволите),

EN: Speed got my heart racin',
BG: Скорост имам сърце го побира!,

EN: See I don't have the nominations,
BG: Виж аз не разполагат с номинациите,

EN: You can blame it on my occupation,
BG: Можете да го обвинявам за моя професия,

EN: Caesar salad, Caesar's Palace,
BG: Салата Цезар, Цезар Палас,

EN: You not a boss lil' nigga cause your cheese is garbage,
BG: Не негър шеф Лил, защото си сиренето е боклук,

EN: In the Benz AK ridin' shotgun,
BG: В пушка на Benz AK Ridin ',

EN: It's a Benz cause your broke 'till you got one,
BG: Това е причина Benz си счупи', докато не получи, след

EN: It ain't nothing do a 100 in the maybach,
BG: Това не е нищо направи 100 в Maybach,

EN: Throwin' money out the roof muthafuckin' brake pads.
BG: "Пари на покрива muthafuckin" изхвърлил накладките.

EN: [Chorus: R. Kelly]
BG: [Припев: R. Kelly]

EN: Fast life, I live, big cars, big cribs,
BG: Бързо живот, аз живея, големи коли, големи ясли,

EN: Speedin', I'm Speedin',
BG: Speedin', аз съм Speedin",

EN: I can't stop, it's all I know,
BG: Не мога да спра, това е всичко, което знам,

EN: From a youngin' I was taught get dough,
BG: От youngin'са ме учили да се тесто,

EN: I'm Speedin', Speedin', I'm Speedin'
BG: Аз съм Speedin', Speedin", аз съм Speedin'

EN: [Verse 2: Rick Ross]
BG: [Куплет 2: Rick Ross]

EN: See people came lookin' for me shit I got ghosts,
BG: Виж хора дойдоха гледаш глупости за мен аз имам дух,

EN: See the west coast close and up in the Montrose,
BG: Виж западното крайбрежие в близост и до в Монтроуз,

EN: Big money boss major,
BG: Големи пари шеф големи,

EN: American Idol, I got fans like Fantasia,
BG: American Idol, имам фенове като Фантазия,

EN: Read between the lines or yo' ass like Fantasia,
BG: Чети между редовете или задника йо'като Фантазия,

EN: Get hit between the eyes he died they can't save him,
BG: Вземи удари между очите умря те не могат да го спаси,

EN: I'm a mosh I'm weavin', no no but I'm Speedin',
BG: Аз съм Mosh съм weavin', не, не, но аз съм Speedin",

EN: Staring at the skyline I got a million on my mind (I'm the best),
BG: Забил поглед в хоризонта Имам един милион в съзнанието ми (аз съм най-добрият),

EN: See these pussy niggas running out of time (Ricky Ross),
BG: Вижте тези мацки негри изчерпване на времето (Ricky Ross),

EN: I'm the chill quarter mill for the time piece,
BG: Аз съм на мелницата хлад тримесечие за времето, парче,

EN: Yeah I bought a wheels like deals for the dime beats
BG: Да си купих джанти като сделки за стотинка бие

EN: [Chorus: R. Kelly]
BG: [Припев: R. Kelly]

EN: [Verse 3: R. Kelly]
BG: [Куплет 3: R. Kelly]

EN: Sittin' in the living room watching the Grammy's,
BG: Седя в хола гледат на'Грами" е,

EN: Wishing that was me that was on the Grammy's,
BG: В желанието, че е ми се, че е на'Грами" е,

EN: All I needed was someone to get behind me (money rain on me),
BG: Всичко, което е необходимо е някой, който да застане зад мен (пари дъжд на мен),

EN: I was a determined hill nigga, dirty shoes of hillfiger,
BG: Бях определен хълм негър, мръсни обувки на hillfiger,

EN: Homie help me out cause this boy's a drug dealer,
BG: Homie да ми помогне да се предизвика наркотици на това момче дилър,

EN: Nap time cause my gift grew wings,
BG: време Nap причина ми подарък нарасна крила,

EN: And now I'm flying down like the cool crew winds,
BG: И сега, аз полетях надолу като хладен вятър екипаж,

EN: Kells and Ross on the Hollywood scene,
BG: Kells и Рос на сцената Холивуд,

EN: Red carpet and it's smellin' like green,
BG: Червен килим и това е като зелен smellin',

EN: Now foss cause I got paid off Calabra was the hit poppin' on R&B boss
BG: Сега FOSS защото имам изплаща Calabra е хит Poppin 'на R & B шеф

EN: [Chorus: R. Kelly]
BG: [Припев: R. Kelly]

EN: [Rick Ross Speaking]
BG: [Rick Ross Говорейки]

EN: We fly I think somebody followin',
BG: Ще летя Мисля, че някой followin',

EN: We hear the Heli-Pad with ya' bitch,
BG: Ние чуваме Heli-лаптоп с теб'кучка

EN: You worth fifteen million baby don't try to blow it all in one week,
BG: Ти си струва петнадесет милиона бебето не се опитвайте да го взриви всички за една седмица,

EN: Fuck with me,
BG: Майната с мен,

EN: Triple C's,
BG: Triple C's,

EN: Boss (I'm Speedin', I'm Speedin'),
BG: Boss (аз съм Speedin', аз съм Speedin"),

EN: I'm a fly away on you haters,
BG: Аз съм отлети от вас мразят,

EN: And I came up so fast,
BG: И да дойде толкова бързо,

EN: Movies,
BG: Филми,

EN: Endorsements,
BG: Потвържденията,

EN: Films...
BG: Филми ...

EN: We Own Things...
BG: We Own неща ...

EN: Boss [echo]
BG: Boss [ехо]