Artist: 
Search: 
Rick Ross - Money Maker lyrics (Bulgarian translation). | I love to see you dance, do it your way
, Shake that, girl, you know it's okay
, I just wanna know...
02:34
video played 861 times
added 7 years ago
Reddit

Rick Ross - Money Maker (Bulgarian translation) lyrics

EN: I love to see you dance, do it your way
BG: Обичам да видя, че танца, направете го твоя начин

EN: Shake that, girl, you know it's okay
BG: Разклаща се, че момиче, ти знаеш, че е добре

EN: I just wanna know if you'll strip
BG: Аз просто искам да знам дали ще Газа

EN: Make a real player wanna give you a tip
BG: Направете реална играч искате да ви дам върха

EN: Bounce around and your big booty jiggles
BG: Прескочи наоколо и си голяма плячка jiggles

EN: Make the video, it's official
BG: Направете видео, това е официален

EN: Throw the stiff girls out the game, blow the whistle
BG: Хвърли схванат момичета в игра, удар на свирката

EN: I only f*** with money makers, the hustlers
BG: Аз само е *** с пари ръководители, hustlers

EN: Girls who know how to get motherf***
BG: Момичетата, които знаят как да се motherf ***

EN: You tryin' hard, you put everythin' into it
BG: Ти се опитваш трудно, да поставите everythin'в него

EN: Can't understand how these other h*** do it
BG: Не мога да разбера как тези други з *** го направя

EN: You ain't got no name brand s***
BG: Не е ли не е марка ***

EN: Tryin' to be fly but you ain't that ***
BG: Опитвате се да се лети, но не е, че ***

EN: You've gotta want it to get it
BG: Вие трябва да искате да го получи

EN: Give a trick some booty tell him put somethin' wit it
BG: Дайте една хитрост някои плячката му кажа слагам нещо остроумие го

EN: Get down on it good if you a shaker
BG: Легни върху него добре, ако сте шейкър

EN: I see you got him where you want him, get your cake up
BG: Виждате ли го там, където искате го, вземи си торта до

EN: Drop it down to the flo' and get your paper
BG: Пусни го надолу към Фло'и си книга

EN: 'Cause you a thoroughbred, you's a money maker
BG: "Защото един чистокръвен, ти е пари мейкър

EN: Now let me see you pop that ***, girl, shake that ***
BG: Сега нека да видим, че поп ***, момиче, разклаща се, че ***

EN: Do a nasty dance, girl, make that cash
BG: Да един гаден танц, момиче, да, че пари в брой

EN: Bend that *** ovah and touch the flo'
BG: Bend, че *** ovah и докосване на Flo'

EN: He gotta tip if he want some mo', tip that booty
BG: Той трябва да върхът, ако искате някои п', че върхът плячка

EN: Shake that a***, girl
BG: Разклаща се, че ***, момиче

EN: Yeah, shake that a***
BG: Да се разклаща, че ***

EN: You're like the 84 but rich 'cause it's sittin' on glass
BG: Ти си като 84, но богата, защото това е седи върху стъкло

EN: Ain't nothin' happenin' but tricks gettin' broke
BG: Не е нищо happenin', но трикове получава счупи

EN: A lot of politicians but she never go vote
BG: Много от политиците, но тя никога не ходя гласуване

EN: Got a lot of contacts
BG: Имам много контакти

EN: Every n*** that she f*** got some kind of contract
BG: Всеки N ***, че тя е *** имам някакъв договор

EN: R&B singers, ballplayers and rappers
BG: R & Б, певци, ballplayers и рапърите

EN: Tricks call back 'cause the b*** got a snapper
BG: Трикове се обади, защото в б *** има риба

EN: I'm tryin' to get the b*** to chew
BG: Аз съм се опитвам да получите б *** да дъвчете

EN: It's payday, ***, you done paid your dues
BG: Това е ден на плащане, ***, си направил платили членски внос

EN: You're scrapin' up your knees, climbin' up the pole
BG: Вие сте scrapin'до колене, climbin" на зор

EN: Yeah, you a *** but you just ain't out on the stroll
BG: Да, един ***, но просто не е вън на разходка

EN: Get down on it good if you a shaker
BG: Легни върху него добре, ако сте шейкър

EN: I see you got him where you want him, get your cake up
BG: Виждате ли го там, където искате го, вземи си торта до

EN: Drop it down to the flo' and get your paper
BG: Пусни го надолу към Фло'и си книга

EN: 'Cause you a thoroughbred, you's a money maker
BG: "Защото един чистокръвен, ти е пари мейкър

EN: Now let me see you pop that ***, girl, shake that ***
BG: Сега нека да видим, че поп ***, момиче, разклаща се, че ***

EN: Do a nasty dance, girl, make that cash
BG: Да един гаден танц, момиче, да, че пари в брой

EN: Bend that *** ovah and touch the flo'
BG: Bend, че *** ovah и докосване на Flo'

EN: He gotta tip if he want some mo', tip that booty
BG: Той трябва да върхът, ако искате някои п', че върхът плячка

EN: Shake that a***, girl
BG: Разклаща се, че ***, момиче

EN: I'm checkin' these ***, like checkin' accounts
BG: Аз съм Checkin'Тези ***, като Checkin сметки

EN: I'm checkin for checks, get checks and I bounce
BG: Аз съм Checkin за проверки, да проверява и да скача

EN: I f*** with the vets, lot of money to count
BG: I F *** с ветеринарните лекари, много пари да брои

EN: My h*** be stressed, put a gun in her mouth
BG: Моят з *** се подчертае, сложи пистолет в устата си

EN: Bring it to me, see I need it all
BG: Донеси ми я, виж ми трябва всички

EN: I need another Benz, h**, 'em all
BG: Имам нужда друг Benz, ч **, 'Em All

EN: I *** with Chad, I *** with Todd
BG: Аз *** с Чад, аз *** с Тод

EN: Bein' trill ***, baby, this our *** job
BG: Bein'трели ***, мила, това ни *** работа

EN: I can meet her today, be in love by tonight
BG: Не мога да я посрещне днес, е в любовта от тази вечер

EN: You can bet by tomorrow she'll be traffickin' white
BG: Можете да залагате от утре тя ще бъде traffickin'бели

EN: She wanna *** with me for the rest of her life
BG: Тя искам да *** с мен до края на живота си

EN: 'Cause when I *** her she tell me it's the best in her life
BG: Защото, когато *** си тя ми казвай, че е най-добрият в живота си

EN: It's Ricky Ross, you know my steez
BG: Това е Рики Рос, знаеш ми steez

EN: Still holdin' ki's like your *** holdin' these
BG: Все още holdin'Ки е като си *** holdin" тези

EN: I'm a Dade County Chevy rider
BG: Аз съм Dade Каунти Chevy конник

EN: But I gotta Benz that's f*** up everybody
BG: Но аз трябва да Benz, който е е *** на всички

EN: Get down on it good if you a shaker
BG: Легни върху него добре, ако сте шейкър

EN: I see you got him where you want him, get your cake up
BG: Виждате ли го там, където искате го, вземи си торта до

EN: Drop it down to the flo' and get your paper
BG: Пусни го надолу към Фло'и си книга

EN: 'Cause you a thoroughbred, you's a money maker
BG: "Защото един чистокръвен, ти е пари мейкър

EN: Now let me see you pop that ***, girl, shake that ***
BG: Сега нека да видим, че поп ***, момиче, разклаща се, че ***

EN: Do a nasty dance, girl, make that cash
BG: Да един гаден танц, момиче, да, че пари в брой

EN: Bend that *** ovah and touch the flo'
BG: Bend, че *** ovah и докосване на Flo'

EN: He gotta tip if he want some mo', tip that booty
BG: Той трябва да върхът, ако искате някои п', че върхът плячка

EN: Shake that a***, girl
BG: Разклаща се, че ***, момиче