Artist: 
Search: 
Rick Astley - Never Gonna Give You Up lyrics (Bulgarian translation). | We're no strangers to love
, You know the rules ... and so do I
, A full commitment's what I'm ......
03:33
video played 4,266 times
added 7 years ago
Reddit

Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Bulgarian translation) lyrics

EN: We're no strangers to love
BG: Ние сме нещо ново за любов

EN: You know the rules ... and so do I
BG: Знаеш правилата ... и така да

EN: A full commitment's what I'm ... thinkin' of
BG: Пълен ангажимент това, което аз съм ... мисля за

EN: You wouldn't get this from any other guy
BG: Вие няма да се получи това от всеки друг човек

EN: I just wanna tell you how I'm feeling
BG: Аз просто искам да ви кажа как се чувствам

EN: Gotta make you ... understand
BG: Трябва да правите ... разбирам

EN: Never gonna give you up
BG: Никога няма да се откажеш

EN: Never gonna let you down
BG: Никога няма да ви разочарова

EN: Never gonna run around and desert you
BG: Никога няма да тичам наоколо и пустинни ви

EN: Never gonna make you cry
BG: Никога няма да те разплаче

EN: Never gonna say goodbye
BG: Никога няма да кажа сбогом

EN: Never gonna tell a lie and hurt you
BG: Никога няма да каже една лъжа и те нараня

EN: We've known each other ... for so long
BG: Ние се познаваме от ... за толкова дълго време

EN: Your heart's been aching, but ... you're too shy to say it
BG: Сърцето ти е бил болки, но ... Вие също сте срамежливи, за да го кажа

EN: Inside we both know what's been ... goin' on
BG: Вътре и двамата знаем какво е било ... отиваш на

EN: We know the game and we're ... gonna play it
BG: Знаем, че в играта и ние сме ... Ще го играя

EN: And if you ask me how I'm feeling
BG: И ако ме питат как се чувствам

EN: Don't tell me you're to ... blind to see
BG: Не ми казвай, ти си за ... слепите да виждат

EN: Never gonna give you up
BG: Никога няма да се откажеш

EN: Never gonna let you down
BG: Никога няма да ви разочарова

EN: Never gonna run around and desert you
BG: Никога няма да тичам наоколо и пустинни ви

EN: Never gonna make you cry
BG: Никога няма да те разплаче

EN: Never gonna say goodbye
BG: Никога няма да кажа сбогом

EN: Never gonna tell a lie and hurt you
BG: Никога няма да каже една лъжа и те нараня

EN: Never gonna give you up
BG: Никога няма да се откажеш

EN: Never gonna let you down
BG: Никога няма да ви разочарова

EN: Never gonna run around and desert you
BG: Никога няма да тичам наоколо и пустинни ви

EN: Never gonna make you cry
BG: Никога няма да те разплаче

EN: Never gonna say goodbye
BG: Никога няма да кажа сбогом

EN: Never gonna tell a lie and hurt you
BG: Никога няма да каже една лъжа и те нараня

EN: Oooooooooh ... give you up
BG: Oooooooooh ... да ви се

EN: Oooooooooh ... give you up
BG: Oooooooooh ... да ви се

EN: Never gonna give never gonna give
BG: Никога няма да даде никога няма да даде

EN: Give you up
BG: Да ви даде се

EN: Never gonna give never gonna give
BG: Никога няма да даде никога няма да даде

EN: Give you up
BG: Да ви даде се

EN: We've known each other ... for so long
BG: Ние се познаваме от ... за толкова дълго време

EN: Your heart's been aching, but ... you're too shy to say it
BG: Сърцето ти е бил болки, но ... Вие също сте срамежливи, за да го кажа

EN: Inside we both know what's been ... goin' on
BG: Вътре и двамата знаем какво е било ... отиваш на

EN: We know the game and we're ... gonna play it
BG: Знаем, че в играта и ние сме ... Ще го играя

EN: I just wanna tell you how I'm feeling
BG: Аз просто искам да ви кажа как се чувствам

EN: Gotta make you ... understand
BG: Трябва да правите ... разбирам

EN: Never gonna give you up
BG: Никога няма да се откажеш

EN: Never gonna let you down
BG: Никога няма да ви разочарова

EN: Never gonna run around and desert you
BG: Никога няма да тичам наоколо и пустинни ви

EN: Never gonna make you cry
BG: Никога няма да те разплаче

EN: Never gonna say goodbye
BG: Никога няма да кажа сбогом

EN: Never gonna tell a lie and hurt you
BG: Никога няма да каже една лъжа и те нараня

EN: Never gonna give you up
BG: Никога няма да се откажеш

EN: Never gonna let you down
BG: Никога няма да ви разочарова

EN: Never gonna run around and desert you
BG: Никога няма да тичам наоколо и пустинни ви

EN: Never gonna make you cry
BG: Никога няма да те разплаче

EN: Never gonna say goodbye
BG: Никога няма да кажа сбогом

EN: Never gonna tell a lie and hurt you
BG: Никога няма да каже една лъжа и те нараня

EN: Never gonna give you up
BG: Никога няма да се откажеш

EN: Never gonna let you down
BG: Никога няма да ви разочарова

EN: Never gonna run around and desert you
BG: Никога няма да тичам наоколо и пустинни ви

EN: Never gonna make you cry
BG: Никога няма да те разплаче

EN: Never gonna say goodbye
BG: Никога няма да кажа сбогом

EN: Never gonna tell a lie and hurt you
BG: Никога няма да каже една лъжа и те нараня