Artist: 
Search: 
Rednex - Wish You Were Here lyrics (Bulgarian translation). | Wish you were here
, me oh my countryman
, wish you where here
, 
, Wish you were here
, don't you...
03:55
video played 2,092 times
added 9 years ago
Reddit

Rednex - Wish You Were Here (Bulgarian translation) lyrics

EN: Wish you were here
BG: Иска ми се да беше тук

EN: me oh my countryman
BG: ми о моят сънародник

EN: wish you where here
BG: Пожелавам ви когато е тук

EN: Wish you were here
BG: Иска ми се да беше тук

EN: don't you know the stove is
BG: не знаеш ли, печката е

EN: getting colder
BG: по-студено

EN: and i miss you like hell
BG: и аз ви липсва като ада

EN: and i'm feeling blue
BG: и аз съм чувство синьо

EN: I've got feelings for you babe
BG: Имам чувства към теб маце

EN: do you still feel the same
BG: Смятате ли все още същото

EN: from the first time i laid my
BG: от първия път сложих моя

EN: eyes on you
BG: очите на вас

EN: i felt joy of living
BG: чувствах радост от живота

EN: i saw heaven in your eyes in
BG: видях небето в очите ви в

EN: your eyes
BG: очите ви

EN: I miss your laugh i miss
BG: Липсва ми си смях, липсва ми

EN: your smile
BG: вашата усмивка

EN: i miss everything about you
BG: Липсва ми всичко за теб

EN: every second's like a minute
BG: всеки втори като минута

EN: every minute's like a day
BG: всяка минута като ден

EN: when you're far away
BG: когато си далече

EN: Wish you were here
BG: Иска ми се да беше тук

EN: the stove is getting colder baby
BG: печката е все студено бебе

EN: wish you were here
BG: Иска ми се да беше тук

EN: a battlefield of love and fear
BG: бойното поле на любовта и страха